EMCINSMED (EMC): Zmiana znaczącej umowy kredytowej z Alior Bank S.A. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 26 sierpnia 2010 r. aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) podpisanej 29 września 2009 r. oraz kolejnej umowy kredytowej z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

Reklama

O umowie kredytowej z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) podpisanej 29 września 2009 r., do której podpisano aneks Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2009 z dnia 30.09.2009 r.

W wyniku podpisania aneksu zmianie uległy następujące warunki ww. umowy:

Wartość kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi, który jest przedmiotem umowy została podwyższona z 10.000.000,00 PLN do 13.500.000,00 PLN.

Pozyskane przez Emitenta środki będą przeznaczone na finansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę szpitala w Piasecznie, przejętego od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o nowe działy: chirurgia, endoskopia, ginekologia.

Pierwotnie planowane nakłady uległy zwiększeniu z uwagi na dokonane zmiany w projekcie polegające na zwiększeniu powierzchni użytkowej szpitala i dodaniu nowych funkcjonalności jak np. OIOM, sterylizacja. Wprowadzane zmiany są efektem identyfikacji zapotrzebowania na usługi medyczne wśród lokalnej społeczności.

O inwestycji w Szpital św. Anny w Piasecznie, Emitent informował w raportach bieżących nr 89/2008 z 28.10.2008 r.; 106/2008 z 29.12.2008 r. , 75/2009 z 30.09.2009 r., 77/2009 z 01.10.2009 r. oraz 40/2010 z 12.05.2010 r.

Przedłużeniu uległ okres dostępności kredytu, który upływa dnia 31 października 2010 roku a nie tak jak określono poprzednio 31.08.2010 roku.

Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,4 % a nie tak jak określono poprzednio 3,9 %.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez Bank na podstawie wyżej wskazanej umowy kredytowej są:

1. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 1.000.000,00 PLN na zabezpieczenie spłaty kredytu oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 500.000,00 PLN na zabezpieczenie odsetek oraz innych kosztów kredytu, ustanowiona na nieruchomości położonej we Kamieniu Pomorskim przy ul. Pocztowej 4 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości,

2. sądowy zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta, tj. środkach trwałych o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN a nie jak określono poprzednio o wartości 9.711.491,41 PLN,

3. potwierdzony przelew wierzytelności z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia o wartości minimum 30.000.000,00 PLN,

4. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego przez Bank oraz innych rachunków bankowych Emitenta jakie zostaną otwarte w Banku a nie jak określono poprzednio wpływy Emitenta na rachunek bieżący prowadzony przez Bank;

oraz w dodanym punkcie

5. sądowy zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta (moduły Cadolto) w kwocie 20.000.000,00, który zostanie ustanowiony po zakończeniu inwestycji będącej przedmiotem kredytowania, jednak nie później niż 31.12.2010 r.

Pozostałe istotne warunki umowy podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Oprócz opisanego wyżej aneksu, w dniu 26 sierpnia r. podpisana została umowa kredytowa o kredyt w rachunku bieżącym z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi przez Bank kredytu w rachunku bieżącym o wartości 3.500.000,00 PLN.

Pozyskane środki będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Kwota kredytu zostanie udostępniona przez Bank po spełnieniu warunków związanych z przedłożeniem określonych dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń. Kredyt został udzielony na okres od Dnia Udostępnienie przypadającego po spełnieniu określonych warunków do 26 sierpnia 2011 r. kiedy to przypada dzień ostatecznej spłaty.

Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,20 %. Emitent zobowiązany jest zapłacić prowizję przygotowawczą w wysokości 0,70 % kwoty udzielonego kredytu oraz prowizję od zaangażowania w wysokości 0,30% w skali roku liczonej od niewykorzystanej kwoty kredytu.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez Bank na podstawie wyżej wskazanej umowy kredytowej są:

1. hipoteka umowna zwykła w kwocie 5.250.000,00 PLN na zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych kosztów kredytu, ustanowiona na trzecim miejscu, ustanowiona na nieruchomości położonej we Kamieniu Pomorskim przy ul. Pocztowej 4 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości do kwoty nie niższej niż 1.315.000,00 PLN,

oraz zabezpieczenia wymienione dla umowy kredytu inwestycyjnego w punktach 2 do 5.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny S.A.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »