Reklama

EMCINSMED (EMC): Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu - raport 10

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 28 stycznia 2010 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - programy terapeutyczne i leczenie stomatologiczne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

O umowach z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2009 z 23.02.2009 r., nr 23/2009 z dnia 24.02.2009 r., nr 24/2009 z dnia 27.02.2009 r., nr 45/2009 z 4.06.2009r., 53/2009 z 01.07.2009r., 83/2009 z 12.11.2009r., 84/2009 z 13.11.2009r., 98 z 16.12.2009r. oraz 105/2009 z 28.12.2009r.

W wyniku podpisania aneksów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - programy terapeutyczne i leczenie stomatologiczne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zmieniona została treść ww. umów oraz ustalono kwoty maksymalnego zobowiązania w tych zakresach świadczeń.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona nr 03/1/3102769/01/2010/02 zawarta z dniem 28 stycznia 2010 roku.

Strony umowy:

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Istotne warunki umowy:

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 5 989 185,00 złotych.

Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Zastrzeżenie warunku lub terminu:

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi obecnie 10 459 519,28 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarzadu

Dowiedz się więcej na temat: kara | Raport bieżący | szpital specjalistyczny | Wrocław | W.E. | oddział

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »