Reklama

EMCINSMED (EMC): Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie - raport 9

Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymniu w dniu 29 stycznia 2010 r. przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i rehabilitacja lecznicza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach zawartych przez Lubmed sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raportach bieżących nr 14/2009 z 11.02.2009 r., 17/2009 z 16.02.2009 r., 22/2009 z 23.02.2009 r., 48/2009 z 15.06.2009 r., 96/2009 z 9.12.2009 r., 102/2009 z 18.12.2009 r. oraz 3/2010 z 11.01.2010 r.

W wyniku podpisania aneksów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna i rehabilitacja lecznicza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zmieniona została treść ww. umów oraz ustalono kwoty maksymalnego zobowiązania w tych zakresach świadczeń.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) oznaczona nr 01/5/3302157/01/2010/01 zawarta z dniem 27 stycznia 2010 roku.

Strony umowy:

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w tym: świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej w POZ.

Istotne warunki umowy:

Na podstawie umowy Oddział Funduszu rozlicza się z "Lubmed" sp. z o.o., w okresach miesięcznych, według iloczynu liczby zapisanych do przychodni pacjentów oraz określonej w umowie stawki za jednego pacjenta.

Na podstawie liczby pacjentów zapisanych do Przychodni w grudniu 2009 roku oraz stawki za jednego pacjenta przyjętej w umowie, EMC Instytut Medyczny S.A. szacuje kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Lubmed Sp. z o.o. maksymalnie na 6 391 772,00 złotych, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Zastrzeżenie warunku lub terminu:

Kwoty i stawki określone w umowie obowiązują od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Każda ze stron umowy może ją rozwiązań za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wynosi obecnie 6 474 994,70 zł.

Po zakończeniu rozliczeń realizacji umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wartość zobowiązania Oddziału Funduszu wynosi 6 426 240,47 zł i jest wyższa niż szacowana uprzednio o 43 679,99 zł. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącego do spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. zespołu trzech przychodni wynosi obecnie 8 433 185,67 zł (zwiększenie o 43 679,99 zł) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »