Reklama

EMCINSMED (EMC): Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach - raport 14

Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2010 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2009 z 13.02.2009 r., 20/2009 z 20.02.2009 r., 37/2009 z 11.05.2009 r., 57/2009 z 06.07.2009 r., 58/2009 z 08.07.2009 r., 85/2009 z 16.11.2009 r. 103/2009 z 23.12.2009 r. oraz 4/2010 z 14.01.2010 r.

W wyniku podpisania aneksów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wymienionych powyżej rodzajach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zmieniona została treść umów oraz ustalono kwoty maksymalnego zobowiązania w tych zakresach świadczeń.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona nr 03/1/3202027/01/2010/01 zawarta z dniem 4 lutego 2010 roku.

Strony umowy:

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Istotne warunki umowy:

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 10 292 228,00 złotych.

Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Zastrzeżenie warunku lub terminu:

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi obecnie 12 561 183,90 zł.

Po zakończeniu rozliczeń realizacji umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wartość zobowiązania Oddziału Funduszu z tyt. realizacji ww. umowy jest wyższa niż szacowana uprzednio o 130 542,40 zł. W związku z powyższym łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach wynosi obecnie 12 506 150,30 zł (zwiększenie o 130 542,40 zł) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »