Reklama

EMCINSMED (EMC): Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach - raport 13

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 lutego 2010 r. zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna oraz podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych aneksach udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2009 z 6.02.2009 r; 36/2009 z 22.04.2009 r., 38/2009 z 18.05.2009 r., 47/2009 z 10.06.2009r., 52/2009 z 1.07.2009r., 70/2009 z 24.08.2009 r., 74/2009 z 25.09.2009 r., 89/2009 z 17.11.2009 r., 99/2009 z 16.12.2009 r. oraz 5/2010 z 14.01.2010 r.

W wyniku podpisania aneksów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wymienionych powyżej rodzajach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zmieniona została treść umów oraz ustalono kwoty maksymalnego zobowiązania w tych zakresach świadczeń.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona nr 03/1/3402008/01/2010/01 zawarta z dniem 2 lutego 2010 roku.

Strony umowy:

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Istotne warunki umowy:

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 8 652 611,00 złotych.

Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Zastrzeżenie warunku lub terminu:

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi obecnie 15 140 718,40 zł.

Po zakończeniu rozliczeń realizacji umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wartość zobowiązania Oddziału Funduszu z tyt. realizacji ww. umowy jest wyższa niż szacowana uprzednio o 109 000,00 zł. W związku z powyższym łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec spółki zależnej Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wynosi obecnie 15 937 659,50 zł (zwiększenie o 109 000,00 zł).

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »