Reklama

EMCINSMED (EMC): Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje że w dniu 28 stycznia 2010 r. zostały zawarte aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych aneksach są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2009 z 19.02.2009 r., 25/2009 z 27.02.2009 r., 27/2009 z 5.03.2009 r., 34/2009 8.04.2009 r., 39/2009 z 21.05.2009 r., 54/2009 z 01.07.2009 r., 86/2009 z 16.11.2009 r., 101/2009 z 17.12.2009 r. oraz 107/2009 z 30.12.2009 r.

W wyniku podpisania aneksów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zmieniona została treść ww. umów oraz ustalono kwoty maksymalnego zobowiązania w tych zakresach świadczeń.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona nr 03/1/3202053/01/2010/01 zawarta z dniem 28 stycznia 2010 roku.

Strony umowy:

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Istotne warunki umowy:

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 11 728 832,00 złotych.

Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Zastrzeżenie warunku lub terminu:

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi obecnie 12 004 592,80 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: kara | oddział | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »