EMCINSMED (EMC): Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 stycznia 2010r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Reklama

- w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz

- w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych aneksach udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2009 z 10.02.2009r., 56/2009 z 02.07.2009r. oraz 59/2009 z 16.07.2009 r. oraz 92/2009 z 24.11.2009 r.

W wyniku podpisania aneksów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zmieniona została treść ww. umów oraz ustalono kwoty maksymalnego zobowiązania w tych zakresach świadczeń.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/01/SZP/2010 nr 08R/20352/03/01/SZP/2010 zawarta z dniem 22 stycznia 2010 roku.

Strony umowy

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu (Oddział Funduszu).

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Istotne warunki umowy:

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 4.887.682,00 złotych.

Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz , osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Zastrzeżenie warunku lub terminu:

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi obecnie 8.157.120,00 zł.

W wyniku podpisania aneksu dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki dla świadczeń realizowanych w Szpital Św. Rocha w Ozimku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, które wynosi obecnie 10 811 517,15 zł (zmniejszenie o 32,00 zł).

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: świadczenia | oddział | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »