Reklama

GROCLIN (GCN): Zmiana znaczących umów.

Raport bieżący nr 50/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 roku w sprawie zawarcia znaczących umów oraz korekty raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 września 2013 roku, Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna ("Emitent”) informuje, że w dniu 16 września 2013 roku przez Emitenta oraz Kabel-Technik-Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwaną KTP), zostały zawarte aneksy do umów kredytowych zawartych w dniu 5 lipca 2013 r.

Reklama

z:

Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

1. Aneks nr 1 z dnia 16 września 2013 r. do Umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową Nr K00015/13 z dnia 05 lipca 2013 r. zawarty pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP) na podstawie którego BZ WBK S.A. podwyższył przyznaną łącznie Emitentowi (Kredytobiorca 1) i KTP (Kredytobiorca 2) Linię Kredytową z kwoty 27.500.000,00 PLN (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), do kwoty 7.650.000,00 EUR (siedem milinów sześćset pięćdziesiąt tysięcy euro, tj. 32.240.160,00 PLN (trzydzieści dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

W związku z zawarciem aneksu nr 1 zmianie uległa waluta z PLN na EUR oraz kwota hipoteki umownej łącznej do kwoty najwyższej 20.175.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy euro) ustanowiona na nieruchomościach wymienionych w pkt. I.1. ppkt. 1) raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 r.

Hipoteka, o jakiej mowa powyżej, zostanie ustanowiona z pierwszeństwem równym hipotekom ustanowionym na rzecz banków: PKO Bank Polski S.A. i BRE Bank S.A. celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z kredytów udzielonych przez te banki.

Hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 20.175.000,00 EUR stanowić będzie wspólne zabezpieczenie wierzytelności BZ WBK S.A. wynikających z:

a) wyżej wymienionej umowy,

b) umowy o dewizowy kredyt inwestycyjny nr K00016/13 zawartej z Kredytobiorcą 2 w dniu 05.07.2013 r.,

c) umowy wymiany stóp procentowych IRS (Interst Rate Swap) zawartej między BZ WBK S.A. i Kredytobiorcą 2, w celu ograniczenia ryzyka zmienności stóp procentowych dla kredytu wynikającego z umowy wymienionej powyżej pod lit. b).

Pozostałe postanowienia zmian aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

2. Aneks nr 2 z dnia 16 września 2013 r. do Umowy limitu kredytowego wielocelowego nr 49 1020 4027 0000 1002 1165 4680 zawartej w dniu 05 lipca 2013 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. a Emitentem i KTP (Współkredytobiorcami), na podstawie którego Bank PKO BP S.A. podwyższył udzielony Emitentowi i KTP limit kredytowy z kwoty 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), do kwoty 7.100.000,00 EUR (siedem milionów sto tysięcy euro), tj. 29.922.240,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100).

Limit kredytowy może być wykorzystany w walucie PLN lub EUR.

3. Aneks nr 3 z dnia 16 września 2013 r. do Umowy nr 62 1020 4027 0000 1596 0209 4803 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej zawartej w dniu 05 lipca 2013 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. a Emitentem, przy udziale przystępującego do długu KTP, na podstawie którego kwota udzielonego Emitentowi kredytu którego wysokość, po przewalutowaniu z PLN na Euro wynosi 5.838.393,27 EUR (pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy euro i 27/100). Zmianie uległ § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, na podstawie którego Emitent może wykorzystać kredyt na finansowanie lub refinansowanie nabycia nowych środków trwałych, realizowanych w ramach programu inwestycyjnego na 2013 rok, przy czym refinansowanie jest możliwe w zakresie wydatków poniesionych przez Emitenta po dniu 05.07.2013 r. (pkt II.1.3) raportu bieżącego nr 43/2013)

W aneksach wymienionych powyżej w pkt 2 i 3, zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zmianie uległa waluta z PLN na EUR i wysokość kwoty hipoteki, hipoteka łączna do wysokości 19.407.589,91 EUR (słownie EUR: dziewiętnaście milionów czterysta siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć i 91/100), ustanowiona na wspólne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP S.A. wynikających z w/wym. Umów na nieruchomościach

wymienionych w pkt II.1 i II.2 raportu bieżącego z dnia 6.lipca 2013 r.

Hipoteka, o jakiej mowa powyżej, zostanie ustanowiona z pierwszeństwem równym hipotekom ustanowionym na rzecz banków: BZ WBK S.A. i BRE Bank S.A. celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z kredytów udzielonych przez te banki.

Pozostałe postanowienia aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umów wymienionych w niniejszym raporcie za znaczące stanowi przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Emitent informuje, że w dniu 16 września 2013 r. został zawarty aneks nr 1 do "Umowy w sprawie określenia zasad i kolejności ustanawiania zabezpieczenia i zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia” z dnia 05 lipca 2013 roku, na podstawie którego zmianie uległ załącznik nr 1 do w/w Umowy zmieniający waluty i wysokość kwot hipotek ustanowionych na rzecz BZ WBK S.A. i PKO BP S.A., które mają równe pierwszeństwo ustanawiania zabezpieczeń i zaspokajania wierzytelności banków: BZ WBK S.A., PKO BP S.A. i BRE Bank S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-17Zbigniew DrzymałaPrezes ZarząduZbigniew Drzymała
2013-09-17André GerstnerWiceprezes ZarząduAndré Gerstner

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »