Reklama

MNI (MNI): Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący nr 23/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. (dalej "Spółka” lub "MNI”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 03 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza większościowego com.Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmian do porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku. Żądanie zawiera nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektu uchwał.

Reklama

Nowy porządek obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 10.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012,

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2012,

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012,

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2012,

c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,

f) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki MNI S.A,

9. Sprawy różne i wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie, Zarząd MNI poniżej przekazuje treść projektu uchwał zgłoszonych przez znaczącego akcjonariusza pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI na dzień 27 czerwca 2013 roku.

"Uchwała Nr …/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia …………………

w sprawie: w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje [___________________________ ] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia …………………

w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [___________________________ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 4) w zw. z §100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-03Andrzej PiechockiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »