Reklama

BUMECH (BMC): Zmiany do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28.06.2019 roku

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż dnia 10.06.2019 roku powziął wiadomość o wpłynięciu do Spółki wniosków Akcjonariuszy (osób fizycznych) reprezentujących łącznie 6,10 % kapitału zakładowego Bumech o umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2019 roku (dalej: ZWZ)

Reklama

Akcjonariusze na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszą o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących spraw:

1. Wprowadzenie zmian w strukturze osobowej Rady Nadzorczej

2. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

W związku z wnioskami Akcjonariuszy, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wprowadzenie zmian w strukturze osobowej Rady Nadzorczej

13. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie wniosku przedstawione przez Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2019-06-10Janetta OstafinProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »