Reklama

BUMECH (BMC): Zmiany do projektu uchwały NWZ zwołanego na 31.12.2016 roku na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 95/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BUMECH S.A. (Emitent, Spółka), działając na wniosek Akcjonariusza z dnia 29.12.2016 roku sporządzony w oparciu o art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza proponowane zmiany do projektu uchwały zamieszczonej w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.12.2016 roku (NWZ), tj. do Uchwały NWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Reklama

W piśmie Akcjonariusz wnioskuje o:

- dokonanie zmiany § 2 ust. 1 przywołanej wyżej uchwały, nadając mu następującą treść:

"Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane następującym podmiotom:

• Akcjonariuszom, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni na dzień 15 grudnia 2016 roku (dzień rejestracji) posiadali akcje reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki;

• Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

• Obligatariuszom, którzy objęli obligacje serii A1 lub B1 wyemitowane przez Spółkę;

• Innym podmiotom – w ilości nie większej niż 28 - wybranym przez Zarząd, które będą zainteresowane objęciem co najmniej 1 000 000 sztuk warrantów;

z tym jednak zastrzeżeniem, że podmiotów tych nie będzie łącznie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć). Uprawnionymi do objęcie warrantów będą wskazani przez Zarząd inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Warrantów (dalej: "Osoby Uprawnione”).

- dokonanie zmiany § 3 przywołanej wyżej uchwały poprzez dodanie treści:

"z zastrzeżeniem, iż decyzje Zarządu określone w punktach 1-4 są podejmowane za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną zwykłą większością głosów w terminie 10 dni. W przypadku nieustosunkowania się w powyższym terminie do wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą decyzje Zarządu są wiążące”

- dokonanie zmiany § 7 ust. 3 przywołanej wyżej uchwały, nadając mu następującą treść:

"Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną zwykłą większością głosów w terminie 10 dni. W przypadku nieustosunkowania się w powyższym terminie do wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą decyzja Zarządu jest wiążąca.”

Uzasadnienie Akcjonariusza powyższych zmian jest następujące:

Doprecyzowanie kręgu podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest konieczne. Niedopuszczalnym jest pozostawienie Zarządowi arbitralnej decyzji w tym względzie.

Ponadto podstawowe parametry emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, takie jak: ilość, cena, czy też lista podmiotów uprawnionych do ich objęcia mogą być określone wyłącznie za zgodą przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej.

Aby więc ograniczyć możliwość pominięcia interesów któregokolwiek z dotychczasowych akcjonariuszy wnioskuje się o wprowadzenie stosownych zmian w treści przytoczonej wyżej uchwały.

Treść uchwały uwzględniającej propozycje Akcjonariusza znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-29Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2016-12-29Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »