TECHMEX (TEX): Zmiany do prospektu emisyjnego - raport 14

Działając na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 116 poz. 754) Zarząd Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, informuje o następujących zmianach i uzupełnieniach do Prospektu Emisyjnego z dnia 30 czerwca 2000 roku, aktualizowanego na dzień 31 lipca 2000 roku, którego treść została zmieniona i uzupełniona ogłoszeniami z dnia 29 września 2000r. oraz 15 listopada 2000r.:

Okładka

Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych są inwestorzy składający zamówienia na nie więcej niż 10.000 Akcji serii B.

Reklama

Rozdział III

Harmonogram działań związanych z Ofertą Menedżerską

24 listopada 2000 r. Otwarcie Oferty Menedżerskiej. Przyjmowanie zapisów na Akcje serii C zgodnie z pkt. 10.5.2. Przydział Akcji serii C zgodnie z pkt. 10.9. Zamknięcie Oferty Menedżerskiej.

pkt 3.3. Data i forma uchwały o emisji Akcji serii B objętych Ofertą

Dodaje się następujący ustęp:

Zgodnie z aneksem z dnia 17 listopada 2000 roku do umowy z dnia 23 czerwca 2000 r. zawartej z Emitentem i Jackiem Studenckim - Pioneer Poland US L.P., Pioneer Poland UK L.P., European Renaissance Capital L.P. oraz Handlowy Investments II S.a r.l. zastrzegają sobie prawo zmniejszenia liczby oferowanych Akcji serii B w dniu wyznaczenia Ceny Akcji, w zależności od popytu na Akcje - przy czym minimalna liczba sprzedawanych Akcji serii B nie może być mniejsza niż 500.000. W przypadku wykorzystania przez Wprowadzającego prawa zmniejszenia liczby oferowanych Akcji serii B, wskazane powyżej ilości Akcji serii B, do sprzedaży których będą uprawnieni poszczególni Wprowadzający, zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

pkt. 10.2. Zasady ogólne

[?]

Wprowadzający określi wielkość Oferty Sprzedaży najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej, przy czym Wprowadzający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia do 500.000 liczby oferowanych Akcji serii B w ramach Oferty Sprzedaży w zależności od popytu na Akcje.

pkt 10.5.4. Zamówienia w Transzy Inwestorów Indywidualnych

[?]

W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych składane będą zamówienia na minimum 1 Akcję serii B i nie więcej niż 10.000 Akcji serii B. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zamówień, które łącznie nie mogą przekroczyć 10.000 Akcji serii B. Zamówienia opiewające na większą liczbę Akcji serii B będą traktowane jak zamówienia na 10.000 Akcji serii B.

[?]

pkt. 10.9. Przydział i wydanie Akcji

Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji serii B i D najpóźniej w terminie 2 dni od dnia Zamknięcia Oferty Publicznej, tzn. do 2 grudnia 2000 r. po stwierdzeniu, że przynajmniej 1.000.000 Akcji serii B, z zastrzeżeniem pkt 10.2, oraz 1.500.000 Akcji serii D zostało objętych zamówieniami/zapisami i należycie opłaconych.

[?]

pkt. 10.10.1. Niedojście do skutku Oferty Sprzedaży

Z zastrzeżeniem pkt. 10.2. jeżeli co najmniej 1.000.000 sprzedawanych Akcji serii B nie zostanie nabytych i należycie opłaconych, to Oferta Sprzedaży nie dojdzie do skutku.

[?]

Rozdział VII

pkt. 16. Umowy, w wyniku których mogą nastąpić w przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

[?]

2) Umowa z dnia 23 czerwca 2000 r., aneksowanej w dniu 17 listopada 2000 r., zawarta pomiędzy Jackiem Studenckim, spółkami PIONEER POLAND US, L.P., PIONEER POLAND UK, L.P., European Renaissance Capital, L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l. i Emitentem, na mocy której akcjonariusze zobowiązali się do tego, iż po dniu dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi będą zbywać należące do nich akcje Spółki wyłącznie na opisanych poniżej zasadach:

a) Akcje Spółki, które zostaną po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi zaoferowane inwestorom przez akcjonariuszy w ramach pierwszej oferty publicznej w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi stanowić będą nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji i nie więcej niż 1.666.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji kierowanych do inwestorów w ramach publicznej oferty, z tym, że Akcjonariusze zastrzegają sobie prawo zmniejszenia liczby oferowanych akcji w dniu wyznaczenia ceny akcji, w zależności od popytu na akcje - przy czym minimalna liczb sprzedawanych akcji nie może być mniejsza niż 500.000. Na ogólną liczbę akcji kierowanych do inwestorów składać się będzie liczba akcji oferowanych w ramach Pierwszej Oferty Publicznej i liczba akcji oferowanych w ramach publicznej emisji akcji serii D.

b) W ramach pierwszej oferty publicznej - Handlowy i podmiot przez niego wskazany, PIONEER, Renaissance

będą uprawnieni do sprzedaży akcji w Spółce w następujący sposób:

I. Handlowy i podmiot przez niego wskazany (zawsze liczonych łącznie) może sprzedać nie mniej niż 450.000 i nie więcej niż 749.700 akcji serii B Spółki,

II. PIONEER może sprzedać nie mniej niż 275.000 i nie więcej niż 458.150 akcji serii B Spółki,

III. Renaissance może sprzedać nie mniej niż 275.000 i nie więcej niż 458.150 akcji serii B Spółki.

W przypadku wykorzystania przez Akcjonariuszy prawa zmniejszenia liczby oferowanych akcji, o którym mowa powyżej w zdaniu pierwszym, wskazane powyżej ilości akcji, do sprzedaży których będą uprawnieni poszczególni Akcjonariusze, zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zamówienia | POZ | 1997 r.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »