Reklama

NFIEMF (EMF): Zmiany do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący 14/2011

Działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33 poz. 259), Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") podaje do wiadomości publicznej, że:

1. W dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2011 roku, zawarta została umowa zmieniająca i ujednolicająca ("Umowa Zmieniająca i Ujednolicająca") pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") jako Kredytodawcą oraz NFI EMF i jej podmiotami zależnymi tj. Amersport sp. z o.o., Empik sp. z o.o., Fashion Look sp. z o.o., Learning Systems Poland sp. z o.o., Optimum Distribution sp. z o.o., Poland1 Development sp. z o.o. Smyk sp. z o.o., Soul sp. z o.o. oraz Ultimate Fashion sp. z o.o. jako Kredytobiorcami, oraz Empik Assets sp. z o.o. jako Gwarantem na łączna kwotę PLN 315.315.074,80 ("Kredyt").

2. Zgodnie z Umową Zmieniającą i Ujednolicającą:

a) zostały zrefinansowane kwoty następujących kredytów:

(i) kredytu w kwocie 170.000.000 PLN z dnia 14 sierpnia 2008 r. (bliżej: raport bieżący 40/2008, 33/2009 oraz 23/2010), w ramach którego udostępniono kredyt inwestycyjny w kwocie 100.000.000 PLN ("Kredyt Inwestycyjny"), kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000 PLN oraz limit na gwarancje i akredytywy w kwocie 20.000.000 PLN("LGiA") oraz

(ii) kredytu w kwocie 32.500.000 PLN z dnia 12 czerwca 2008 r. (zawartego pomiędzy Bankiem a spółkami Amersport sp. z o.o., Optimum Distribution sp. z o.o., Poland1 Development sp. a o.o. oraz Soul sp. z o.o.), w ramach którego udostępniono kredyt akwizycyjny w kwocie 20.500.000 PLN ("Kredyt Akwizycyjny") oraz kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 12.000.000 PLN;

b) została udostępniona linia kredytu inwestycyjnego na kwocie 100.000.000 PLN (Nowy Kredyt Inwestycyjny") oraz podwyższono LGiA do kwoty 50.000.000 PLN

3. Zgodnie z zawartą Umową Zmieniającą i Ujednolicającą spłata:

a) kredytu w kwocie PLN 14.606.250 stanowiącej równowartość będącego w okresie spłaty Kredytu Akwizycyjnego (wartość udzielonego kredytu wynosiła 20.500.000 PLN) określono na dzień 30 czerwca 2014 roku, a więc w na dzień pierwotnej daty spłaty Kredytu Akwizycyjnego;

b) kredytu w kwocie PLN 88.708.824,80 stanowiącej równowartość będącego w okresie spłaty Kredytu Inwestycyjnego określono na dzień 30 czerwca 2015 roku, a więc w na dzień pierwotnej daty spłaty Kredytu Inwestycyjnego;

c) kredytu obrotowego w łącznej kwocie 62.500.000 PLN oraz zwiększonej LGiA w łącznej kwocie 50.000.000 PLN określono na dzień 30 września 2012 roku; oraz

d) Nowego Kredytu Inwestycyjnego w maksymalnej wysokości PLN 100.000.000 będzie następować po okresie ciągnienia w równych ratach kwartalnych do 28 lutego 2016 roku.

4. Zabezpieczenie Kredytu stanowić będzie m.in.: (i) zastaw rejestrowy na zapasach w wybranych sklepach/szkołach językowych należących do Kredytobiorców (ii) cesja praw z polis ubezpieczeniowych w odniesieniu do sklepów/szkół językowych, w których znajduje się obciążony zastawem zapas, (iii) zastaw rejestrowy oraz finansowy na rachunkach bankowych Kredytobiorców, (iv) zastaw rejestrowy na udziałach wybranych Kredytobiorców oraz (v) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorców. Ponadto Kredytobiorcy poddadzą się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 96 prawa bankowego.

5. Bank pobierze od Kredytobiorców prowizję przygotowawczą. Kredyt jest oprocentowany wg. stawki WIBOR według wybory Kredytobiorców plus marża banku.

Umową Zmieniającą i Ujednolicającą została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy, tj. Kredytu wraz z opłatami i odsetkami przekracza 10% kapitałów własnych NFI EMF.

Maciej Szymański

Prezes Zarządu
Maciej Szymański - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »