Reklama

OTMUCHOW (OTM): Zmiany osobowe w organach ZPC Otmuchów S.A.

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż na posiedzenie w dniu 14 października 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła odwołać z tym samym dniem Prezesa Zarządu Spółki Pana Bogusława Szladewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Kredoszyńskiego z Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza nie wskazała przyczyn odwołania.

Reklama

Jedocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki postanowiła określić, że Zarząd Spółki będzie się składał z trzech członków i powołała z tym samym dniem do Zarządu Spółki na wspólną pięcioletnią kadencję:

- Pana Bogusława Szladewskiego na funkcję Prezesa Zarządu,

- Pana Jarosława Kredoszyńskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz

- Pana Marka Piątkowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Ponadto w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia członka Rady Nadzorczej złożył Pan Piotr Kuffel nie podając przyczyn rezygnacji. Wobec powyższego w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza powołała poprzez kooptację z tym samym dniem Pana Przemysława Danowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej ww. osób zostały przedstawione poniżej.

Pan Bogusław Szladewski - Prezes Zarządu Spółki

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Zdał państwowy egzamin dla członków Rad Nadzorczych.

Przebieg kariery zawodowej:

wrzesień 2017 – obecnie – Prezes Zarządu Emitenta,

październik 2016 – wrzesień 2017 – Wiceprezes Zarządu Emitenta,

wrzesień 2017 – obecnie – Wiceprezes PWC Odra S.A.,

2013 – 2016 – UZDROWISKA KŁODZKIE S.A. – GRUPA PGU, V-ce Prezes Zarządu,

2015 – 2016 – STAROPOLANKA Sp. z o.o. – Spółka typu spv – nieoperacyjna – Prezes

Zarządu,

2015 – 2016 – KIG PR Krajowa Izba Gosp. Przemysłu Rozlewniczego – Członek Rady Nadzorczej,

2011 – 2013 – MOKATE Sp. z o.o. – Dyrektor marketingu/dyrektor kategorii kawa,

2009 – 2011 – GLOBAL COFFEE GROUP – Dyrektor handlowy,

2004 – 2009 – GLOBAL TRADE COFFEE Sp. z o.o. – Dyrektor sprzedaży,

1997 – 2004 – CASH & CANDY Sp. z o.o. – 3 miesiące jako Przedstawiciel Handlowy, następnie przez 2 lata jako Kierownik Regionu [24 PH], następnie przez 4 lata jako National Key Account Manager.

Pan Jarosław Kredoszyński - Wiceprezes Zarządu Spółki

Wykształcenie i kwalifikacje:

1993-1995 Studia podyplomowe z zakresu Zarzadzania Systemami Przemysłowymi w Szkole Francuskiej we Wrocławiu [Francuska wersja studiów MBA]

1986-1992 Politechnika Wrocławska wydział Elektroniki – tytuł Magister Inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

od IV.2018 – Wiceprezes ZPC Otmuchów S.A.

III.2018 – obecnie : ZPC Otmuchów - Dyrektor Operacyjny

- odpowiedzialność : 4 zakłady produkcyjne [produkcja, jakość, technologia, utrzymanie ruchu, zaopatrzenie, planowanie produkcji, logistyka, BHP], inwestycje, ochrona środowiska, IT, logistyka,

II.2015 - XII.2017 : Adamed Pharma - Dyrektor Łańcucha Dostaw

- odpowiedzialność : planowanie dostaw produktów importowanych i produkcji, magazynowanie i transport [własny & firma zewnętrzna], obsługa klienta, zaopatrzenie w materiały do produkcji, półprodukty i wyroby gotowe, proces S&OP

IV.2014 - XII.2014 : Lotte Wedel - Kierownik Łańcucha Dostaw

- odpowiedzialność : planowanie sprzedaży i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych, zakupy, obsługa klienta, logistyka materiałów do produkcji, produkcja w fabryce w Warszawie [produkcja, jakość, utrzymanie ruchu, BHP, ochrona środowiska, inwestycje]

III.2012 - III.2014 : Lotte Wedel - Kierownik Logistyki - odpowiedzialność : planowanie sprzedaży i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych, zakupy, obsługa klienta, logistyka materiałów do produkcji

IX.2010 - II.2012 : Lotte Wedel - Kierownik Planowania Dostaw

- odpowiedzialność : planowanie produkcji dla produktów z Polski i importowanych, członek zespołu przygotowującego projekt budowy nowej fabryki Lotte w Polsce odpowiedzialny za logistykę i produkcję

IX.2009 - VIII.2010 : Cadbury Wedel - Kierownik Planowania Dostaw Czekolada &

Cukierki dla Polski i Rumunii

- odpowiedzialność : planowanie dostaw kategorii wyrobów czekoladowych i cukierków dla Polski, Rumunii i rynków eksportowych [3 fabryki], wdrażanie narzędzia do planowania produkcji - APO

VI .2006 - VIII.2009: Cadbury Wedel - Dyrektor Logistyki i Obsługi Klienta Polska

- odpowiedzialność : planowanie dostaw i produkcji [3 fabryki], dystrybucja wyrobów gotowych, magazynowanie, koprodukcja, logistyka wewnętrzna, logistyka materiałów do produkcji, obsługa klienta, S&OP

IV.2004 - V.2006 Cadbury Wedel - Kierownik Łańcucha Dostaw - odpowiedzialność : planowanie dostaw i produkcji [2 fabryki], logistyka materiałów do produkcji

X.1998 - III.2004 Imperial Tobacco Poland - Dyrektor Logistyki - odpowiedzialność : planowanie dostaw i produkcji [2 fabryki], logistyka wewnętrzna, logistyka materiałów do produkcji, dystrybucja krajowa [9 magazynów], zakupy surowców, opakowań i inwestycji

V.1997 - X.1998 Cadbury Poland - Kierownik Logistyki - odpowiedzialność : planowanie dostaw i produkcji [1 fabryka], logistyka wewnętrzna, magazynowanie, dystrybucja, logistyka materiałów do produkcji

X.1995 - IV.1997 : Cadbury Poland - Asystent Działu Logistyka/Zakupy

VI - VIII.1995: Thomson Lamina w Piasecznie - Inżynier projektowy

1992 - 1995: Centrum Naukowo Techniczne Automatyki Przemysłowej we Wrocławiu - Inżynier projektowy

Pan Marek Piątkowski - Wiceprezes Zarządu Spółki

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw, posiada prawo do używania tytułu CFA.

Liczne kursy i szkolenia (Polska, Wielka Brytania) z zakresu: analizy finansowej, fuzji i przejęć, wyceny, negocjacji, prawa cywilnego i korporacyjnego.

TARCZYNSKI S.A.

2016 - październik 2019 Zatrudniony jako członek rady nadzorczej, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse i rozwój oraz ostatnio jako doradca Prezesa Zarządu.

IBD-Conor Sp. z o.o.

Od roku 2009 zaangażowany w działalność doradczą jako Partner Zarządzający w spółce IBD Conor, która wspiera firmy w restrukturyzacji operacyjnej, finansowej i właścicielskiej. Współpracował tutaj z firmami z branż spożywczej, telekomunikacyjnej, odzieżowej czy gastronomicznej.

BBI Capital oraz BBI Seed

2010-2011 Wiceprezes Zarządu

MISPOL Suwałki/Białystok

2005-2009 Prezes Zarządu - spółki produkującej karmę dla zwierząt domowych, dania gotowe, konserwy mięsne i pasztety.

Fundusz Kapitałowy HALS

2001-2004 Związany z Funduszem Kapitałowym HALS, który inwestował głównie w branży spożywczej, najpierw jako Konsultant British Know How Fund, a następnie Dyrektor Inwestycyjny

Pan Marek Piątkowski był także zatrudniony jako prezes zarządu w Agrovita sp. z o.o., dyrektor inwestycyjny w funduszu MCI Management oraz jako analityk w PTE Natinale Nederlanden, a ponadto zasiadał też w radach nadzorczych wielu spółek.

Pan Przemysław Danowski - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej [Finanse i Bankowość]. Posiada tytuł CFA.

Przebieg kariery zawodowej:

wrzesień 2017 – czerwiec 2018 – Wiceprezes Zarządu Emitenta

październik 2016 – wrzesień 2017 – Prezes Zarządu Emitenta

2015 – obecnie – Warsaw Equity Group – Członek Zarządu

2011 – 2015 – Warsaw Equity Group – Dyrektor Inwestycyjny

2009 – 2011 – Warsaw Equity Group – Menedżer Inwestycyjny

2006 – 2009 – Trigon Group – Analityk

Obecnie Pan Przemysław Danowski sprawuje następujące funkcje w organach nadzorczych spółek:

2015 – obecnie – Baltchem S.A – Członek Rady Nadzorczej

2015 – obecnie – Gozamet S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2012 – obecnie – Artifex Mundi S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2011 – obecnie – Vigo System S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Danowski sprawował również następujące funkcje w organach nadzorczych m.in. wskazanych poniżej spółek:

2015 – listopad 2016 – ZPC Otmuchów S.A. – Członek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie wrzesień – listopad 2016 roku Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów S.A.,

2015 – 2016 – Zmorph sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2011 – 2012 – WEH Inwestycje S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2012 – 2012 – Polski Fundusz Hipoteczny S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2011 – 2013 – Iplex S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ww. osoba oświadczyła także, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14BOGUSŁAW SZLADEWSKIPREZES ZARZĄDUBogusław Szladewski
2019-10-14JAROSŁAW KREDOSZYŃSKIWICEPREZES ZARZĄDUJarosław Kredoszyński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »