Reklama

IMPEXMET (IPX): Zmiany programu nabycia akcji własnych

Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Impexmetal S.A. realizując postanowienia Uchwały Nr 7 z dnia 19 lutego 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A., podaje do publicznej wiadomości treść zmienionego "Programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.” oraz wyznacza jako termin rozpoczęcia skupu akcji własnych na dzień 30 maja 2018 roku. Szczegółowy opis zmian wprowadzonych ww. uchwałą z dnia 19 lutego 2018 r. został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2018.

Reklama

"Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A."

I. PODSTAWA PRAWNA.

Uwzględniając art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, realizując postanowienia Uchwały Nr 18 z dnia 15 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej "ZWZ”) Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółka”) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia lub dalszej sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal oraz Uchwały Nr 7 z dnia 19 lutego 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. (dalej: "NWZ”) w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 czerwca 2016 r, Zarząd Spółki przedstawia zmieniony Program nabycia akcji własnych. Niniejszy Program nabycia (zwany dalej "Programem") dotyczy akcji Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW") i jego treść przygotowana została stosownie do Uchwały Nr 18 podjętej przez ZWZ Impexmetal S.A w dniu 15 czerwca 2016 r. ("Uchwała ZWZ”) oraz Uchwały Nr 7 podjętej przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 19 lutego 2018 r. ("Uchwała NWZ”).

II. CEL PROGRAMU.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale ZWZ Impexmetal S.A. zmienionej Uchwałą NWZ Impexmetal S.A.

Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza możliwość sprzedaży akcji inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna.

Zdaniem Zarządu Impexmetal S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Impexmetal S.A.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU.

1. Rozpoczęcie Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia zaplanowane jest na dzień 30 maja 2018 r.

2. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW.

3. Łączna liczba akcji nie będzie większa niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 39,06% kapitału zakładowego Spółki.

4. Na realizację Programu skupu akcji własnych Spółka przeznaczy maksymalnie kwotę kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w tym celu na mocy uchwał ZWZ Impexmetal S.A.: nr 21 z dnia 14 lipca 2009r., nr 17 z dnia 15 czerwca 2016 roku oraz uchwały NWZ Impexmetal S.A. nr 8 z dnia 19 lutego 2018 roku.

5. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) ("Ustawa”). Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w pkt 5 pkt (i) powyżej, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), ("Rozporządzenie MAR”) oraz art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych (Standard).

7. Termin trwania skupu akcji własnych został ustalony na okres do dnia 15 czerwca 2021 roku –nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie.

8. Zarząd, kierując się interesem Impexmetal S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 7 powyżej lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

9. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 8 powyżej zobowiązuje się Zarząd Impexmetal S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR w sposób określony w Ustawie.”

10. Spółka będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-29Małgorzata IwanejkoPrezes Zarzadu
2018-05-29Jan WoźniakCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »