Reklama

ENERGOPLD (EPD): Zmiany Statutu dokonane przez ZWZ Energomontaż-Południe S.A. w dniu 14.06.2010 - raport 35

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości zestawienie zmian Statutu dokonanych przez ZWZ Energomontaż-Południe S.A. w dniu 14.06.2010.

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.390.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) stanowią akcje serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcje serii B, 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcje serii C oraz 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii D.

Reklama

2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22 582 001 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden złotych) i dzieli się na nie więcej niż 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda; celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2009 r.

Nowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu Energomontaż - Południe SA:

"§7 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.972.001,00 zł (siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden złotych) i dzieli się na 70.972.001 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) stanowią akcje serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcje serii B, 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcje serii C, 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcje serii D oraz 22.582.001 (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii E".

Dotychczasowy §7 ust. 2 ulega skreśleniu.

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 2:

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś obciążenie całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym następuje na rzecz instytucji finansowych decyzje podejmuje wyłącznie Zarząd.

Nowe brzmienie §10 ust. 2 Statutu Energomontaż - Południe SA:

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś obciążenie całości lub części nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym następuje na rzecz banków, instytucji kredytowych, a także na rzecz instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego decyzje podejmuje wyłącznie Zarząd.
Andrzej Hołda - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »