Reklama

URSUS (URS): Zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Raport bieżący nr 72/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2018 r. dokonało zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej:

Reklama

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 59 180 001 zł (pięćdziesięciu dziewięciu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy jeden złoty) do 65 098 000 zł (sześćdziesięciu pięciu milionów dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy złotych) i dzieli się na: od 59 180 001 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy jeden) do 65 098 000 (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, na które składa się:

a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do numeru A 0700000 (siedemset tysięcy),

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do numeru B 0400000 (czterysta tysięcy),

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do numeru C 0800000 (osiemset tysięcy),

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do numeru D 0600000 (sześćset tysięcy),

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do numeru E 0900000 (dziewięćset tysięcy),

f) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden) do numeru F 0320000 (trzysta dwadzieścia tysięcy),

g) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do numeru G 0600000 (sześćset tysięcy),

h) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H od numeru H 0000001 (jeden) do numeru H 0360000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy),

i) 4.000.000 (cztery milionów) akcji serii I od numeru I 0000001 (jeden) do numeru I 4000000 (cztery miliony),

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden) do numeru J 6000000 (sześć milionów),

k) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii K od numeru K 0000001 (jeden) do numeru K 7500000 (siedem milionów pięćset tysięcy),

l) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii N od numeru N 0000001 (jeden) do numeru N 4000000 (cztery miliony),

m) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii O od numeru O 00000001 (jeden) do O 15000000 (piętnaście milionów),

n) 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii P od numeru P 0000001 (jeden) do P 4100000 (cztery miliony sto tysięcy),

o) 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii Q od numeru Q 0000001 (jeden) do Q 8900000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy),

p) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii R od numeru R 0000001 (jeden) do R 5000000 (pięć milionów),

q) od 1 (jednej) do 5 918 000 (pięciu milionów dziewięćset osiemnastu tysięcy) akcji serii S od numeru S 0000001 (jeden) do S 5918000 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy).

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S.”

Dotychczasowa treść § 7:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59 180 000 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 59 180 000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, na które składa się:

a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do numeru A 0700000 (siedemset tysięcy),

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do numeru B 0400000 (czterysta tysięcy),

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do numeru C 0800000 (osiemset tysięcy),

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do numeru D 0600000 (sześćset tysięcy),

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do numeru E 0900000 (dziewięćset tysięcy),

f) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden) do numeru F 0320000 (trzysta dwadzieścia tysięcy),

g) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do numeru G 0600000 (sześćset tysięcy),

h) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H od numeru H 0000001 (jeden) do numeru H 0360000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy),

i) 4.000.000 (cztery milionów) akcji serii I od numeru I 0000001 (jeden) do numeru I 4000000 (cztery miliony),

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden) do numeru J 6000000 (sześć milionów),

k) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii K od numeru K 0000001 (jeden) do numeru K 7500000 (siedem milionów pięćset tysięcy),

l) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii N od numeru N 0000001 (jeden) do numeru N 4000000 (cztery miliony),

m) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii O od numeru O 00000001 (jeden) do O 15000000 (piętnaście milionów),

n) 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii P od numeru P 0000001 (jeden) do P 4100000 (cztery miliony sto tysięcy),

o) 8 900 000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii Q od numeru Q 0000001 (jeden) do Q 8900000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy),

p) 5 000 000 (pięć milionów) akcji serii R od numeru R 0000001 (jeden) do R 5000000 (pięć milionów).

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, ,I, J, K, N, O, P, Q, R zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R.”

Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany uchwalone uchwałą nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Zmiany w Statucie Spółki zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-31Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2018-08-31Monika KośkoWiceprezes Zarządu
2018-08-31Michał NidzgorskiWiceprezes Zarządu
2018-08-31Zoran RadosavljevićCzłonek Zarządu
2018-08-31Marcin MatusewiczCzłonek Zarządu
2018-08-31Agnieszka WiśniewskaProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »