WSIP (WSP): Zmiany w organach nadzoru spółki WSiP S.A., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz Komitetów funkcjonujących w ramach jej struktury. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1 Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 marca 2010 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli :

(a)Pan Cezary Iwański - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,

(b)Pan Paweł Brukszo - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. W Radzie Nadzorczej V Kadencji Spółki pełnił on funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń,

Reklama

(c)Pan Mariusz Bukowiński - Członek Rady Nadzorczej Spółki. W Radzie Nadzorczej V Kadencji Spółki pełnił on funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,

(d)Pan Zbigniew Sienkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacje powyższe zostały złożone za pośrednictwem Zarządu Spółki na ręce NWZA Spółki.

2. Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2010 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dokonało zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej NWZA WSiP S.A. powołani zostali: Pan Jacek Kseń, Pani Monika Morali-Efinowicz, Pan Piotr Kędra, Pan Christian Senye.

(a)Jacek Kseń jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, gdzie w 1977 roku obronił pracę doktorską na temat międzynarodowych rynków finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1975 roku w Banku Handlowym, w latach 1978-1996 pracował na kierowniczych stanowiskach w bankowości we Francji. W 1996 roku wrócił do Polski, aby objąć stanowisko Prezesa WBK. Po fuzji z Bankiem Zachodnim w 2001 roku przez 6 lat był Prezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity SA oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PBG S.A. i Orbis SA, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Tenisowego.

(b)Monika Morali-Efinowicz ukończyła z wyróżnieniem studia MBA na INSEAD (Francja) oraz studia magisterskie o kierunku Handel Międzynarodowy na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Monika Morali-Efinowicz, Dyrektor Zarządzający, jest związana z Adventem od 2005 roku. Wcześniej pracowała w Apax Partners w Monachium, gdzie zajmowała się transakcjami wykupów, głównie na europejskim rynku mediów. Swoją karierę zawodową zaczynała w 1997 roku w zespole corporate finance banku Berenberg w Hamburgu, doradzając klientom w transakcjach fuzji i przejęć w sektorze dóbr konsumpcyjnych oraz logistycznym.

(c) Piotr Kędra jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwesytetu Warszawskiego, ukończył również czteroletni program prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Columbia University. Dyrektor, jest związany z Adventem od 2000 roku. Wcześniej przez pięć lat pracował w Enterprise Investors, gdzie zajmował się transakcjami w branży dóbr konsumpcyjnych, usług finansowych i farmaceutycznej. Był również odpowiedzialny za przeprowadzenie transakcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W Advent International zajmuje się sektorem mediów i telekomunikacji oraz dóbr konsumpcyjnych.

(d) Christian Senye jest absolwentem wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada tytuł MBA Wharton School Uniwersytetu Pensylwanii. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w McKinsey & Company w Polsce i w Rosji, gdzie doradzał klientom z szerokiego zakresu branż, obejmującego między innymi: instytucje finansowe, operatorów telekomunikacyjnych jak również firmy paliwowe. W Advent International pracuje od 2005 roku i zajmuje się sektorem usług finansowych i dla biznesu. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Ultimo Sp. z o.o.

Pełne informacje na temat nowo powołanych osób w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się również na stronie www.wsip.com.pl.

Przedstawieni członkowie nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Żadne z nich nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nikt z wymienionych nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2010 r., ukonstytuowała się Rada Nadzorcza WSiP S.A. Było to pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej V kadencji WSiP S.A., wybranej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 8 marca 2010 r.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany został Pan Jacek Kseń, natomiast na Wiceprzewodniczącego Pani Monika Morali-Efinowicz, funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej powierzono Panu Romanowi Ostrowskiemu.

Aktualny skład Rady Nadzorczej WSiP S.A. przedstawia się następująco:

(a) Pan Jacek Kseń - Przewodniczący RN

(b) Pani Morali-Efinowicz Monika- Wiceprzewodniczący RN

(c) Pan Roman Ostrowski - Sekretarz RN

(d) Pan Piotr Kędra - Członek RN

(e) Pan Piotr Klepacki - Członek RN

(f) Pan Christian Senye - Członek RN

4. Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2010 r., Rada Nadzorcza WSiP S.A. w ramach swojej struktury dokonała powołania nowych członków oraz ukonstytuowania składu trzyosobowego Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu RN WSiP S.A. zostali powołani Panowie: Piotr Klepacki, Piotr Kędra oraz Christian Senye.

Na przewodniczącego Komitetu Audytu Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Kędrę.

Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu dostępnym na stronie (http://www.wsip.pl/relacje_inwestorskie/informacje_o_firmie/regulacje).

Aktualny skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej WSiP S.A. przedstawia się następująco:

(a) Pan Piotr Kędra - Przewodniczący Komitetu Audytu

(b) Pan Piotr Klepacki - Członek Komitetu Audytu

(c) Pan Christian Senye - Członek Komitetu Audytu

Tym samym Emitent, stosownie do postanowień w §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu oraz powołanie w jego skład członków posiadających kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów stosuje zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 7 oraz zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.

W zakresie niezależności co najmniej jednego członka w składzie Komitetu Audytu, powyższa zasada nie jest stosowana przez Emitenta, ponieważ nie jest stosowana zasada nr 6 części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych", o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2008 z dnia 15 maja 2008 r.

5. Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2010 r. Rada Nadzorcza WSiP S.A. w ramach swojej struktury dokonała powołania nowych członków oraz ukonstytuowania składu dwuosobowego Komitetu Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Wynagrodzeń RN WSiP S.A. zostali powołani: Pani Monika Morali-Efinowicz, oraz Pan Christian Senye. Na przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Rada Nadzorcza powołała Panią Monikę Morali-Efinowicz.

Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru zgodnie z Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń dostępnym na stronie (http://www.wsip.pl/relacje_inwestorskie/informacje_o_firmie/regulacje).

Aktualny skład Komitetu Wynagrodzeń WSiP S.A. przedstawia się następująco:

(a) Pani Morali-Efinowicz Monika- Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń

(b) Pan Christian Senye - Członek Komitetu Wynagrodzeń

Tym samym Emitent, stosownie do postanowień w §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Wynagrodzeń stosuje zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.

6. Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2010 r. Rada Nadzorcza WSiP S.A., na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęła uchwały delegujące Panią Monikę Morali-Efinowicz oraz Pana Christiana Senye do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Grażyna Chojnowska - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: WSiP SA | mowa | Warszawa | giełdy | Raport bieżący | rada nadzorcza
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »