Reklama

CIGAMES (CIG): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku wprowadzone na żądanie akcjonariusza.

Raport bieżący nr 78/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd City Interactive S.A. podaje do wiadomości publicznej , iż zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku na podstawie żądania akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Pana Marka Tymińskiego, który złożył do Spółki w dniu 6 października 2010 roku wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku dodatkowo następujących punktów:

1. podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A.

2. podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A. po dokonanych zmianach.

3. podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A.

Uwzględniając wniosek w/w akcjonariusza Zarząd City Interactive S.A. uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku, o wymienione wyżej sprawy objęte wnioskiem akcjonariusza, a zmieniony porządek obrad NWZA City Interactive S.A, przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A.

6.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E.

7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

8.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A.

9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A. po dokonanych zmianach.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. akcjonariusz Marek Tymiński zgłosił projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd City Interactive S.A. przekazuje treść wszystkich projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku, z uwzględnieniem projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszonych przez akcjonariusza. Jednocześnie uzupełnieniu - o zaproponowane przez akcjonariusza punkty porządku obrad - uległ projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż dokonał także korekty oczywistych omyłek pisarskich w treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA City Interactive S.A., a ogłoszonych raportem bieżącym nr 72/2010, tj:

- w projekcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, w punkcie 2 projektu Uchwały w zdaniu drugim poprawiono: "Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów nie przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) osób." Dotychczasowe brzmienie przed poprawką: "Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów nie przekroczy 30 (słownie: czterdzieści pięć) osób."

-w projekcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E, uzasadnienie do projektu przedmiotowej Uchwały - dotychczasowo umieszczone w treści projektu Uchwały (pomiędzy pkt.10, a pkt. 11) - zostało usunięte z treści projektu Uchwały i zamieszone pod projektem.

Dodatkowo Zarząd City Interactive S.A. przekazuje w załączeniu projekt zmiany Statutu Emitenta - uwzględniający projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej.

Załączniki:

Plik;Opis

Projekty uchwał NWZA 8 listopada 2010.pdf;Projekty uchwał NWZA 8 listopada 2010 r.

Projekt zmian Statutu na NWZA 8 listopada 2010.pdf;Projekt zmian Statutu na NWZA 8 listopada 2010r.


Artur Winiarski - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »