Reklama

STARHEDGE (SHG): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. - raport 83

Raport bieżący nr 83/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849, wpis do rejestru w dniu 8 czerwca 2001 r. informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynęło żądanie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza reprezentującego łącznie 31,5% kapitału zakładowego Spółki Hardex S.A. i tym samym reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki - umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63. Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w opublikowanym porządku obrad NWZ zwołanym na dzień 21 grudnia 2011 roku następujących punktów porządku obrad:

Reklama

- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, dokonanie podziału akcji (split akcji) oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej,

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych,

- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Obecne brzemiennie § 7 Statutu Spółki:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.747.045,73 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz 96.143 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B".

Proponowane zmiany do § 7 Statutu Spółki:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.735.647,20 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia grosze) i dzieli się na 10.437.100 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz 961.430 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B".

Uzasadnienie wprowadzenia powyższych spraw do porządku obrad:

1. Obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji, dokonanie podziału akcji (split akcji) oraz zmiana statutu Spółki z tym związana.

Realizacja tej uchwały ma na celu umożliwienie dokonania podziału akcji (split) co w konsekwencji poprawi płynność akcji Spółki Hardex S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez umożliwienie inwestycji w akcje Hardex S.A. także inwestorom dysponującym mniejszymi środkami inwestycyjnymi. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie przeprowadzone bez wypłat na rzecz akcjonariuszy, a kwota o którą zostanie obniżony kapitał zakładowy będzie przelana zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 na osobny kapitał rezerwowy. Split akcji nastąpi w stosunku 1 do 10.

2. Zakup akcji własnych w celu umorzenia.

Celem uchwały jest dystrybucja nadwyżek gotówkowych Hardex S.A. do akcjonariuszy. Przekazanie akcjonariuszom nadwyżek gotówkowych wypracowanych przez Spółkę jest elementem działań zmierzających do optymalizacji struktury finansowania Hardex S.A. oraz poprawy efektywności wykorzystania kapitałów własnych. Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi wyjście z inwestycji w akcje Hardex S.A. inwestorom wyrażającym taki zamiar w warunkach ograniczonej płynności walorów Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Waldemar Motyka - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »