Reklama

NORTHCOAST (NCT): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 22

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka”) informuje, iż na wniosek akcjonariusza Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz”) posiadającego 31,25% kapitału zakładowego Spółki porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku został uzupełniony o dodatkowy punkt "Zmiany statutu Spółki”, który otrzymał numer 19.

Reklama

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Przyjęcie porządku obrad;

5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;

6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014;

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za rok 2014;

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;

11.Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014;

12.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

13.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

14.Zmiany w składzie Zarządu;

15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce;

16.Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.

17.Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

18.Powołanie rewidenta do spraw szczególnych;

19.Zmiana statutu Spółki;

20.Zamknięcie Zgromadzenia.

W złożonym wniosku Akcjonariusz proponuje następujące zmiany statutu Spółki:

1.dotychczasowa treść § 6 ust. 10

"10. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz posiadający akcje serii A może zbyć wyłącznie wszystkie posiadane akcje tej serii na rzecz jednego nabywcy. Pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia składa się na piśmie akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji zawierającego oznaczenie nabywcy akcji oraz cenę za akcje.”

Proponowane jest wykreślenie tego punktu.

2.dotychczasowa treść § 11

"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję.

3. Tak długo jak Pan Giorgio Pezzolato lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

4. Tak długo jak Pan Silvano Fiocco lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.”

Proponowana zmiana:

"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję.”

3.dotychczasowa treść § 14

"1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na samodzielną pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”

Proponowana zmiana:

"1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą”

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymany wniosek wraz z uzasadnieniem oraz treść proponowanej uchwały.

Załączniki:

1) Motion To add point to the agenda of AGM.pdf

2) Projekt uchwały ZWZ NC zmiana statutu.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Giorgio PezzolatoWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »