Reklama

REINO (RNC): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 roku. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251987 (dalej: "Spółka"), w związku z otrzymanym w dniu 6 czerwca 2011 r. od akcjonariusza posiadającego ponad 5% udział w kapitale zakładowym Spółki żądaniem w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r. na godzinę 9.00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 spraw dotyczących dodatkowych zmian w statucie Spółki, stosownie do art. 401 KSH, ogłasza zmiany wprowadzone do porządku obrad.

Reklama

W porządku obrad walnego zgromadzenia dodaje się punkt j) o treści "zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6 ust. 4 pkt 11, art. 6 ust. 9 oraz art. 8 ust. 10 i 11, wprowadzone na żądanie akcjonariusza". Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.

d) podziału zysku Spółki za 2010 r.

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDM S.A. za 2010 r.

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDM S.A. za 2010 r.

g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

h) zmiany Statutu Spółki,

i) zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6 ust. 4 pkt 11, art. 6 ust. 9 oraz art. 8 ust. 10 i 11, proponowane przez akcjonariusza posiadającego 5% kapitału zakładowego,

j) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Maklerski WDM S.A. oraz nowy projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

W związku z planowanym podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, podaje się dodatkowe dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych w ich zakresie zmian:

Proponowane dodatkowe zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6 ust. 4 pkt 11, art. 6 ust. 9 oraz art. 8 ust. 10 i 11 wprowadzone na żądanie akcjonariusza:

usuwa się artykuł 6 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki w brzmieniu:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan);budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy".

artykuł 6 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit a), b)."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit a), b)."

usuwa się artykuł 8 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego".

usuwa się artykuł 8 ust. 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki".

Załączniki:

Plik;Opis

Projekty uchwał ZWZ 06 2011 (po zmianach w porządku obrad).pdf;

Ogłoszenie ZWZ WDM (Zmiany w porządku obrad).pdf;

Wzór pełnomocnictwa ZWZ 06.2011 (po zmianach w porządku obrad).pdf;


Wojciech Gudaszewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »