Reklama

MOTORICUS (MTR): Zmiany w porządku obrad ZWZA Oponix.pl S.A.

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd Oponix.pl SA niniejszym informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadzone zostały zmiany.

Zmieniony porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2009;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oponix.pl S.A.;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A.;

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009;

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;

16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki;

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

18. Zamknięcie obrad.

Zarząd jednocześnie przedstawia ponownie ogłoszenie o ZWZA, projekty uchwał wraz z opinią Zarządu a także formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika uwzględniające wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna ogłoszeń: par. 4 ust. 2 pkt 4) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Plik;Opis
Witold Gazda - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »