Reklama

BACD (BAC): Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta - raport 106

Raport bieżący nr 106/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: Spółka”)

z siedzibą w Warszawie informuje, że:

1.w dniu 28 listopada 2014 roku Pan Jarosław Hieronim Kozłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Decyzja, zgodnie ze złożoną rezygnacją, wynika ze zmian planów zawodowych.

2.w dniu 28 listopada 2014 roku Pan Dariusz Pokrowski Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W złożonej rezygnacji nie została wskazana przyczyna jej złożenia.

Reklama

3.w dniu 28 listopada 2014 roku Pan Łukasz Lechowicz Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Decyzja, zgodnie ze złożoną rezygnacją, wynika ze zmian planów zawodowych.

4.w dniu 28 listopada 2014 roku, zgodnie z uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do składy Rady Nadzorczej został powołany Pan Tomasz Gutowski

•pełniona funkcja – Przewodniczący Rady Nadzorczej

•posiadane wykształcenie – wyższe; absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Nauk Społecznych;

•przebieg kariery zawodowej – Członek Rady Nadzorczej Devoran SA (od 7 maja 2014 do obecnie), Członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (15 maja 2014 r. – 14 stycznia 2015 r.), Analityk finansowy – Capital Kopernik S.A. (2012-2013), Analityk finansowy – UNITED S.A. (2013), Specjalista ds. relacji inwestorskich – UNITED S.A. (2014)

•zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Gutowski nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z włączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie jego do Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 k.s.h;

5.w dniu 28 listopada 2014 roku, zgodnie z uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do składy Rady Nadzorczej został powołany Pan Krzysztof Berzyński

•pełniona funkcja – Członek Rady Nadzorczej

•posiadane wykształcenie – wyższe Szkoła Główna Handlowa

•przebieg kariery zawodowej – Członek Zarządu Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier od 2002, Viaguara S.A. – Prezes Zarządu od 2006 do 2010 roku, UNITED S.A. Członek Rady Nadzorczej od 2012 roku

•zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Berzyński nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z włączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie jego do Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 k.s.h;

6.w dniu 28 listopada 2014 roku, zgodnie z uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do składy Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Krzyżanowski

•pełniona funkcja – Członek Rady Nadzorczej

•posiadane wykształcenie – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

•przebieg kariery zawodowej – NH Hotels Poznań od 2008 roku, współwłaściciel, Hotel Omega Olsztyn – Inwestor od 2010r., JW System Sp. z o.o. członek rady nadzorczej, Alfa Concept Sp. z o.o. Prezes Zarządu od 2012r., Członek Rady Nadzorczej Budopol – Wrocław S.A. -2013r.

•zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Krzyżanowski nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z włączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie jego do Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 k.s.h;

7.w dniu 28 listopada 2014 roku, zgodnie z uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do składy Rady Nadzorczej został powołany Pan Jakub Matusiak

•pełniona funkcja – Sekretarz Rady Nadzorczej

•posiadane wykształcenie – średnie; Technikum Poligraficzne w Warszawie (1999-2006);

•przebieg kariery zawodowej – Agencja Promocyjno - Reklamowa NCF Group Sp. z o.o. – Supervisor, Account Manager

•zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jakub Matusiak nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z włączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie jego do Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 k.s.h;

8.w dniu 28 listopada 2014 roku, zgodnie z uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do składy Rady Nadzorczej został powołany Pan Przemysław Marczak

•pełniona funkcja – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

•posiadane wykształcenie – absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska.

•Doświadczenie zawodowe: 2007-2013 Stadnina koni sportowych w Mikołajkach – Manager, od 2013 inwestor giełdowy.

•zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Marczak nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z włączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie jego do Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 k.s.h;

9.w dniu 28 listopada 2014 roku, zgodnie z uchwałą Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do składy Rady Nadzorczej został powołany Pan Michał Tymczyszyn

•pełniona funkcja – Członek Rady Nadzorczej

•posiadane wykształcenie – Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

•przebieg kariery zawodowej – 8 lat pracy dla Reemtsma Polska jako osoba odpowiedzialna za działania marketingowe marek West, Davidoff, R1, Mars. Założyciel i Prezes Zarządu NOVA TEK GROUP Sp. z o.o. od roku 2005, Prezes Zarządu Komtek Sp. z o.o. od 2009r. Od 2011 roku związany z branżą nieruchomości i budowlaną jako członek zarządu i udziałowiec Kopalni Tątławki Sp. z o.o. i współwłaściel Osada Naryjski Młyn

•zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Tymczyszyn nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z włączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie jego do Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 k.s.h;

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-28Jan KaraszewskiPrezes Zarządu
2014-11-28Sławomir KaraszewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »