Reklama

CORMAY (CRM): Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki - raport 67

Raport bieżący nr 67/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 30 lipca 2014 roku (raport bieżący 55/2014), na którym dokonano następujących zmian w Radzie Nadzorczej Spółki:

Reklama

1. NWZA odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Włodzimierza Jaworskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 6 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku) bez podania przyczyny.

2. NWZA odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Pawła Nowaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 7 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku) bez podania przyczyny.

3. NWZA odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Radosława Rejmana ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 8 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku) bez podania przyczyny.

4. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Marka Warzechę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji (uchwała 10 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Marek Warzecha pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Voxel S.A, Famak S.A oraz Energosynergia Technologie Sp. z o.o. Od 2009 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Ponar Silesia S.A i Ponar Wadowice S.A. W latach 2007–2014 m.in. członek Rad Nadzorczych w Fugo S.A, Fugo-Odlew Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Eir Sp. z o.o. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek politologia i dziennikarstwo). Przed 2007 r. pełnił funkcję m.in. w Zarządach: Fazos S.A., Videograf sp. z o.o. oraz funkcje w Radzie Nadzorczej – m.in. Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Warzecha nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Janusza Koczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji (uchwała 11 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Janusz Koczyk jest udziałowcem spółek kapitałowych na rynku prywatnym. W latach 1995-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Trinity Management Sp. z o.o. w tym samym czasie obejmując stanowisko Wiceprezesa, a następnie Prezesa Jupiter NFI S.A. W latach 1991-1995 zatrudniony w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A., na kolejnych stanowiskach do Dyrektora Departamentu Emisji i Gwarancji CDM Pekao S.A. Pełni funkcje Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej następujących spółek: Huta Pokój S.A., Pepees S.A., Wrozamet S.A., Vistula S.A., Erg Pustków S.A., Mega Plus S.A., Parkiet Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Energomontaż Północ S.A., Pro Futuro S.A., DataCom S.A., Wisene Sp. z o.o., Ponar Silesia S.A., Ponar Wadowice S.A. Jako magister ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS zdobył doświadczenie w zakresie corporate governance wielu firm, organizacji procesów sprzedaży akcji/podniesienia kapitału w ramach ofert publicznych, prowadzeniu negocjacji zakupu akcji spółek do portfeli inwestycyjnych funduszy oraz współtworzył pierwsze emisje rządowych papierów wartościowych i gwarancji emisji papierów wartościowych na polskim rynku kapitałowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Koczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

6. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Piotr Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji (uchwała 12 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Piotr Augustyniak jest absolwentem Wydział Filologii oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1992 był zatrudniony w New York Times (Warszawa) na stanowisku tłumacza. W latach 1992-1993 był asystentem oficera finansowego w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1993-1994 kierował zespołem prywatyzacyjnym oraz był kierownikiem projektu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych,

W latach 1994-2011 był związany z Enterprise Investors (EI) jako partner (2006-2011, odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym, członek rad nadzorczych spółek portfela EI: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp, Comp Rzeszów (obecenie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologis (Holandia), wiceprezes, dyrektor inwestycyjny, analityk. Jego główne osiągnięcia w EI to: udział w ponad 40 transakcjach związanych ze spółkami EI; w szczególności sprzedaż na rynku prywatnym kontrolnych pakietów akcji spółek Bauma (kupujący: Ulma Construccion), Agros Nova (kupujący: Sonda), Opoczno (kupujący: Cersanit), wprowadzenie na GPW takich spółek jak: Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), PEP ,Opoczno, Teta, Sfinks, AB, Magellan, zakończona sukcesem restrukturyzacja finansowa słowackiej spółki logistycznej STD Donivo (opracowanie i nadzór nad planem restrukturyzacji obejmującym negocjacje z grupą banków finansujących spółkę). Od czerwca do grudnia 2001 r. był Prezesem Zarządu Euroaparatura S.A. (oddelegowany w ramach pracy w Enterprise Investors do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki – sprzedaż aktywów, dostosowanie struktury i poziomu kosztów, zmiana organizacji spółki). Obecnie jest członkiem rad nadzorczych Asseco Poland i Mercor (spółek notowanych na GPW), zajmuje się również doradztwem finansowym i strategicznym dla firm. Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym niemieckim i rosyjskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

7. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Adam Jankowski do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji (uchwała 13 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Adam Jankowski od 2013 r. był Prezesem Zarządu, a następnie Wiceprezesem Zarządu Ponar Systemy Hydrauliczne S.A. w Łaziskach Górnych. Od 2012 r. pełni stanowisko Prezesa Zarządu Reinwest II Sp. z o.o. w Mikołowie. Od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Wydawnictwa Videograf S.A. w Mikołowie. Od 2010 r. jest Dyrektorem ds. Organizacyjno- Prawnych w Ponar Silesia S.A. w Łaziskach Górnych. Od 2010 r. jest Dyrektorem ds. Organizacyjno-Prawnych oraz Prokurentem w Ponar Wadowice S.A.. Od 2008 r. jest Prokurentem w Reinwest Sp. z o.o.. Od 2007 r. jest Prezesem Zarządu w Avalon Sp. z o.o.. W latach 2006 – 2010 był Dyrektorem ds. Organizacyjnych w Vist Sp. z o.o. w Katowicach. W latach 2004 – 2005 był Dyrektorem ds. Administracyjnych w Polmetal Sp. z o.o.. w Zawierciu. W latach 2002 – 2005 był Prezesem Zarządu w MG Sp. z o.o. w Mysłowicach. W latach 1994 – 2002 zajmował różne stanowiska w Spółce Videograf Sp. z o.o. w Katowicach, aż do stanowiska Dyrektora ds. Administracyjnych włącznie. Były Członek Rad Nadzorczych w FUGO S.A. oraz FAMAK S.A. Posiada doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego spółek kapitałowych, jak również zdolność do zarządzania zespołami ludzkimi. Ma również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami finansowymi oraz w doradztwie w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. W 2000 r. ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie z tytułem magistra. W 2002 r. ukończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Jankowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

8. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Stefana Grzynowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji (uchwała 14 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Stefan Grzywnowicz pełnił w latach 2013-2014 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Fugo S.A., a w latach 2012-2013 Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Certepol Sp. z o.o. Od 1989 do 2003 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu MG Sp. z o.o. W latach 1997–2011 prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego i handlowego. W latach 2007-2009 odpowiadał za negocjowanie i nadzór nad realizacją kontraktów z zakresu budownictwa w GKW Inwestor Sp. z o.o., natomiast w latach 2003–2007 był odpowiedzialny za negocjowanie i realizację kontraktów handlowych w Incor Sp. z o.o. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1994-1996), Uniwersytetu Śląskiego (wydział fizyki lata 1980-1088) oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach w latach 1974-1979.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stefan Grzynowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

9. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Wojciecha Wronę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji (uchwała 15 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Wojciech Wrona w latach 2013-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Famak S.A., od 2012 Prezesa Zarządu Gwarant GK S.A. – aktualnie doradca Zarządu. W latach 2008-2012 Prezesa Zarządu Zamet Industry S.A., a w latach 2007-2008 r. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Odlewiniczej S.A. W swojej zawodowej karierze zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Zamet BM S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwna Śrem S.A., Fumar International Trade S.A., Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag S.A. W latach 2002-2008 kolejno pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu Fumar S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Do najważniejszych osiągnieć należy w 2006 r. wprowadzenie na giełdę spółki Fumar S.A., realizacja autorskiego pomysłu budowania grupy odlewniczej Polska Grupa Odlewnicza obecnie spółka notowana na GPW oraz zbudowanie na bazie wydzielonej hali produkcyjnej z Pioma S.A. grupy Zamet Industry i wprowadzenie na GPW z kapitalizacją ponad 400 mln zł.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Wrona nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-26Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2014-08-26Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »