MIRACULUM (MIR): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej ("Spółka") na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) informuje, że:

Reklama

I. Pan Bartosz Rączkowiak złożył w dniu 31 stycznia 2011 roku rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2011 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej:

1. Pana Grzegorza Leszczyńskiego - dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

2. Pana Piotra Derlatkę - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;

3. Pana Andrzeja Rabendę - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;

4. Pana Pawła Zarembę-Śmietańskiego - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;

5. Pana Karola Kolouszka - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2011 roku powołało do składu Rady Nadzorczej spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej:

1. Pana Michała Butschera

Michał Butscher - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył kierunki Finanse i Bankowość, Menedżerski oraz Zarządzanie i Marketing. Posiada dyplom magistra ekonomii. Mając 18 lat założył pierwszą firmę - biuro tłumaczeń, które rozwinął wprowadzając do czołówki warszawskiej i polskiej. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych zaangażował się w działalność inwestycyjną m.in. w rynek nieruchomości. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Funduszu Hipotecznego DOM Sp. z o.o.

Pan Michał Butscher nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pana Grzegorza Golca

Grzegorz Golec - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Od 1996 do 1999 pracował, jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ S.A.

W latach 1999 - 2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A.

Od roku 2002 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i transakcji na rynku kapitałowym, współpracując m.in. z grupą CA IB Polska, był także członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki Equity Service Poland Sp. z o.o.

W latach 2005-2008 Grzegorz Golec związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress S.A. i prezesa Supernova Management Sp. z o.o. - spółki zarządzającej majątkiem NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., Drugiego NFI S.A. oraz NFI Progress S.A.

Zasiada i zasiadał w wielu radach nadzorczych, m.in. Wólczanka SA, PPWK SA, Instal Lublin SA, NFI

Victoria S.A., Anti S.A., Gino Rossi SA, Amica Wronki S.A.

Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii.

Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.

Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu spółki Rubicon Partners Dom Maklerski SA oraz członka zarządu Rubicon Partners NFI SA.

Pan Grzegorz Golec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Pana Michała Kaczmarka

Michał Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Wykształcenie:

2005-2006 Curtin University, Perth Australia, Bachelor of Commerce, Kierunek: Finanse i Zarządzanie.

2004 -2004 Curtin International College, Perth Australia, Diploma of Commerce

Doświadczenie zawodowe:

2010 - obecnie Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Inżyniernia" S.A. , Członek Rady Nadzorczej

2010 - obecnie ALFA Eastern Europe Investments Ltd. , Analityk Rynku Akcji

2007-2010 - BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Analityk Rynku Akcji

Pan Michał Kaczmarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Pana Tomasza Kozerskiego

Tomasz Kozerski - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Doświadczenie zawodowe:

03.2009 - 01.2011 - Gap year; Rynki kapitałowe; Projekty internetowe

02.2008 - 03.2009 - FujiFilm GMBH, Düsseldorf, Niemcy, Zespół wdrożeniowy SAP, Konsultant SAP (freelancer/kontrakt). Udział we wdrożeniu SAP ERP ECC 6.0; migracja danych podstawowych i transakcyjnych z SAP 4.0, JD Edwards i innych

10.2007 - 02.2008 - Novartis Poland, Warszawa, Zespół wdrożeniowy SAP, Programista SAP (freelancer/kontrakt).Oprogramowanie specyficznych dla Polski rozszerzeń podczas wdrożenia SAP ERP ECC 6.0 na podstawie globalnego wzorca.

05.2007 - 09.2007 - Sandoz Pharmaceuticals, Ljubljana, Słowenia, Zespół wdrożeniowy SAP, Programista SAP (freelancer/kontrakt). Oprogramowanie rozszerzeń do wdrażanego SAP ERP ECC 6.0

11.2006 - 03.2007 - Telewizja Polska SA, Warszawa, Dział IT, Konsultant SAP (freelancer/kontrakt) Migracja danych podstawowych w obszarze FI/AA i PS/IM oraz wsparcie działu IT

08.2005 - 08.2006 - Elia System Operator SA, Bruksela, Belgia. Zespół wdrożeniowy SAP, Programista SAP (freelancer/kontrakt). Udział we wdrożeniu SAP ERP ECC 5.0 jako programista ABAP

2000 - 2005 udział we wdrożeniach systemów informatycznych, Programista SAP. Rozwiązywanie bieżących problemów w systemie SAP i oprogramowanie rozszerzeń do standardowej funkcjonalności

Certyfikaty: Development Consultant "��SAP NetWeaver - ABAP Workbench’ WebAS 6.20, Development Consultant "��ABAP Workbench’ release 4.6B, Application Consultant "��mySAP CRM - Internet Sales’ release 3.0

Szkolenia: SAP Rosja: IRT330 Requirements Planning and Purchasing, IRT320 Pricing and Promotions,

IRT310 - Retail Master Data, IRT100 - Retail Process Overview

SAP Polska: BC305 - Advanced R/3 System Administration, BC315 - Workload Analysis

PM Polska: MySAP CRM prowadzone przez SAP Polska dla zespołu wdrożeniowego Philip Morris

Pan Tomasz Kozerski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Pana Dominika Śliwowskiego

Dominik Śliwowski - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Wykształcenie:

2008 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Studia Podyplomowe - Business English. Dyplom: Business English.

1998 - Pierwsza w Polsce Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie. Kierunek: Marketing i Zarządzanie. Dyplom: mgr ekonomii.

Doświadczenie zawodowe:

2009-2010 Tradis Sp. z o.o. ( Grupa Handlowa Emperia ), Menadżer ds. zakupów marek własnych, odpowiedzialny za kierowanie zespołem kupców marki własnej

2007 - 2009 Real Polska Sp. z o.o. ( Metro Group), Category Manager - FMCG market

2000 - 2006 Geant Polska Sp. z o.o. ( Casino Group), Kupiec - Negocjator - FMCG market

1999 - 2000 Carrefour Polska Sp. z o.o. Kupiec - Negocjator

1998 Wosana S.A., Dyrektor ds. Marketingu

1997 Wosana S.A. ,Specjalista ds. Marketingu

2003 - 2009 Prezes Zarządu Nodo Sp. z o. o.

2003 - 2009 Prezes Zarządu More Dystrybucja Sp. z o.o.

Pan Dominik Śliwowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Pana Krzysztofa Olafa Urbańskiego

Krzysztof Olaf Urbański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, makler papierów wartościowych. Posiada doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć na rynku prywatnym, a także z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji, wydzieleń i dyspozycji aktywów oraz finansowania projektów inwestycyjnych przejęć. Aktualnie jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych Gino Rossi S.A. oraz INVISTA Dom Maklerski S.A., a także członkiem Rad Nadzorczych Simple Creative Products S.A. i Mediatel S.A. oraz Prezesem Zarządu Rubicon Partners Advisors Sp. z o.o.

Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. jako doradca w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W latach 1996-1999 był kierownikiem projektów inwestycyjnych w Westfund Sp. z o.o. Od 1999 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa. W latach 1999 - 2005 prezes zarządu Polmozbyt Koszalin Holding S.A., a obecnie pełni funkcję likwidatora tej spółki. W latach 2000 - 2003 pełnił funkcje członka zarządu w spółkach Sokółka Montaż i Serwis Sp. z o.o., Sokółka Siec Dystrybucji Sp. z o.o. W roku 2001 objął funkcję Prezesa Zarządu Inwestycje Bezpośrednie Sp. z o.o. i pełni ją do chwili obecnej. W latach 2001 - 2002 pełnił funkcje w Radach Nadzorczych ZNTK Nowy Sącz S.A. i ERG Ząbkowice S.A. W latach 2003 - 2006 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Hygienika S.A. W latach 2004 - 2006 członek zarządu FMR PILMET S.A., a w okresie 2007 - 2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Promedica S.A. W roku 2005 objął funkcję członka zarządu Pilczycki Park Biznesu Sp. z o.o. i pełni ją do dzisiaj. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu i jedynym wspólnikiem spółki RKR Investment Sp. z o.o. W okresie 2008 - 2009 Prezes Zarządu NFI Magna Polonia S.A., a w roku 2009 członek zarządu tej spółki. W 2008 roku był jednym z założycieli Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. W latach 2009 - 2010 członek Rady Nadzorczej Anti S.A.

Pan Krzysztof Olaf Urbański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

IV. Rada Nadzorcza spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej w dniu 31 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca oraz podjęła uchwałę w sprawie wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Olafa Urbańskiego.
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu
Paweł Gilarski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: upadłości | Miraculum SA | Raport bieżący | Miraculum SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »