Reklama

MEXPOLSKA (MEX): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 roku, podjęło uchwały w sprawie odwołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki:

Reklama

1. Andrzej Domżała ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. Wiesława Likusa ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Barbary Osojcy ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,

4. Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,

5. Hieronima Wójcika ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

W podjętych uchwałach nie zostały podane przyczyny odwołania wskazanych powyżej Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały o odwołaniu ww. Członków Rady Nadzorczej wejdą w życie z chwilą ich podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji następujących osób:

1. Andrzej Domżała,

2. Wiesława Likusa,

3. Barbary Osojcy,

4. Tadeusza Zawadzkiego,

5. Hieronima Wójcika.

Uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji ww. osób wejdą w życie z chwilą ich podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.

Poniżej aktualne życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.

Andrzej Domżał

Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydział Elektroniczny.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2012 do chwili obecnej – ADMZ sp. z o.o. w likwidacji – prezes Zarządu/likwidator

- od 2012 do chwili obecnej – WLAD sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 2011 do chwili obecnej – ANADO sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 2009 do chwili obecnej – TAPAS sp. z o.o. – członek Zarządu

- od 25 listopada 2009 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej "Mex Polska” S.A.

- od 2007 do chwili obecnej – Milduks Limited, spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) – członek Zarządu

- od 2003 do chwili obecnej – "AD” Andrzej Domżał z siedzibą przy Pl. Teatralnym 1 w Warszawie (obecnie AD Opera sp. z o.o.) – własna jednoosobowa działalność gospodarcza/prezes Zarządu

- od 2001 do chwili obecnej – wspólnik spółki cywilnej "ADKZ”

- 2009-2016 – KODO sp. z o.o. – członek Zarządu

- 2012-2013 - DPM Wine&Food sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu

- 2012-2015 – Mex Master sp. z o.o. – prezes Zarządu

- 2007-2008 – "Esplanada” sp. z o.o. – członek Zarządu,

- 2004-2007 – Nowy Świat sp. z o.o. w likwidacji – prezes Zarządu.

Andrzej Domżał nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Andrzej Domżał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wiesław Likus

Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektroniki. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie w Petersburgu.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2014 do chwili obecnej – Nieruchomości Warszawskie sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 2014 do chwili obecnej – Walendów Capital sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 2013 do chwili obecnej – Hotel 2000 sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 2013 do chwili obecnej – Polish Hotels sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 27 czerwca 2013 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej "Mex Polska” S.A.

- od 2004 do chwili obecnej – Fabryka Cygar i Cygaretek Mercury sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej/prezes Zarządu

- od 2004 do chwili obecnej – WOLW-POL sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 2002 do chwili obecnej – PHP "Polski Tytoń” S.A. – członek Rady Nadzorczej

- od 2001 do chwili obecnej – Zakłady Piwowarskie Głubczyce – członek Rady Nadzorczej

- 2013-2015 – Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej

- 2011-2015 – HAWE S.A. – członek Rady Nadzorczej

- 2006 – WOLF sp. z o.o. – prokurent

- 2005-2006 – WOLF Kleszczówek sp. z o.o. – prokurent

- 2003-2007 – Zakłady Graficzne sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej

- 2003-2006 – WOLF Zielna sp. z o.o. – prokurent

- 2003-2005 – "World Fitness” sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej/prezes Zarządu

- 2002-2014 - LHR sp. z o.o. – prezes Zarządu

- 2002-2008 – Holding Liwa sp. z o.o. – prezes Zarządu

- 2002-2006 – "WOLF Immobilien Service” sp. z o.o. – prokurent

- 2001-2007 – "WOLF Immobilien Polen” S.A. – prokurent

- 2001-2007 – Merkury S.A. – członek Rady Nadzorczej

- 2001 – 2003 – Kompania Tytoniowa – Merkury sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,

- 1982 – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – pracownik naukowy.

Wiesław Likus nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Wiesław Likus nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Barbara Osojca

Wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe:

- do chwili obecnej – rentier

- od 31 lipca 2012 r. do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej "Mex Polska” S.A.

- 2009 do 2011 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze pośrednictwa kredytowego

- 2007 do 2009 – prowadzenie własnej działalności gastronomicznej i kosmetycznej

- 1982 do 1991 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze przemysłu odzieżowego.

Barbara Osojca nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Barbara Osojca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Tadeusz Zawadzki

Wykształcenie wyższe – magister, absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Doświadczenie zawodowe:

- od 5 lutego 2014 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej "Mex Polska” S.A.

- 1994-2016 – HEXE Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – prezes Zarządu a następnie (od 2008) likwidator

- 2010-2013 – VIRTUALCONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji - prezes Zarządu a następnie likwidator (od listopada 2011)

- 2009- 2012 roku – "Natural System” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – prezes Zarządu

- 2004-2010 – "Regionalne Fundusze Inwestycji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – członek Rady Nadzorczej

- 1999-2009 – Konfederacja Lewiatan – członek Rady Głównej

- 1997-2011 – Regionalny Fundusz Inwestycyjny, vice-przewodniczący Rady Nadzorczej

- 1994-2008 – Hexeline Halina Zawadzka – współwłaściciel

- 1984-1994 – Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne DA-GAMII, Lutomiersk-Wrząca – pełnomocnik – dyrektor

Tadeusz Zawadzki nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Tadeusz Zawadzki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Hieronim Wójcik

Wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Od 1992 r. wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 4529.

Doświadczenie zawodowe:

- od 21 czerwca 2017 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej "Mex Polska” S.A.

- od 2009 do chwili obecnej – Termowizja sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej

- od 2005 do chwili obecnej – Kancelaria Biegłych Rewidentów "Consultus” sp. z o.o. – prezes

zarządu/wiceprezes zarządu

- 1997-2000 – Emfor S.A. – członek Rady Nadzorczej

- 1990-2005 – Dom Mody "Telimena” S.A./Towarzystwo Akcyjne "Telimena” S.A. – dyrektor

finansowy, wiceprezes zarządu

- 1989-1990 – Firma Polonijna "Carex” – główny księgowy

- 1975-1989 – OZDPiKF/Izba Skarbowa w Łodzi – inspektor, kierownik oddziału

- 1970-1975 – Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – inspektor.

Hieronim Wójcik nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Hieronim Wójcik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-22PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2018-06-22PAULINA WALCZAKWICEPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »