Reklama

IMPERIO (IMP): zmiany w składzie Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. - raport 54

Raport bieżący nr 54/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwany dalej jako Fundusz lub Spółka), informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

- w trybie głosowania oddzielnymi grupami:

Pana Radosława L. Kwaśnickiego- doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Rotary International, Eberhard Karls- Universitat Tubingen.

Reklama

Od 2009 r. Partner Zarządzający w kancelarii Prawnej RKKW- Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.

Arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach 2010-2012 Prezes, a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu).

Zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych (pełniąc także funkcję ich przewodniczącego) następujących spółek: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A., PGE ZEWT - Teren Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie część PGE Dystrybucja S.A.), Elektrownia Turów S.A. (obecnie część PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.), Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., Infinity 8 S.A., WInvestments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej. Autor ponad trzystu publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego m.in. w czasopismach "Prawo Bankowe", "Dziennik Gazeta Prawna", "Rzeczpospolita", "Puls Biznesu", "Parkiet", "Monitor Prawa Handlowego", "Monitor Prawniczy", "Przegląd Prawa Handlowego", "Radca Prawny", "Temidium" etc. Członek Kolegium Redakcyjnego "Monitora Prawa Handlowego oraz wykładowca na wielu, krajowych i zagranicznych, konferencjach i seminariach poświęconych prawu gospodarczemu oraz biznesowi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław L. Kwaśnicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Radosław L. Kwaśnicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pana Cezarego Gregorczuka - absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, indywidualny tok studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości, seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości min. Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji),szkolenie dla market makers (NASDAQ).Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. Pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., pełnił funkcję Kierownika Zespołu Giełdowego jak również zasiadał jako Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego gdzie nadzorował pracami zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego i zespołu zarzadzania aktywami a także pełnił nadzór nad sekcją maklerów giełdowych. Przez ostatnie kilka lat pełnił funkcje: Wiceprezesa Zarządu Tras Tychy S.A., Wiceprezesa Zarządu Sandfield Capital sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego sp. z o.o. oraz wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Cezary Gregorczuk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Cezary Gregorczuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

- W glosowaniu w trybie zwykłym:

Tomasz Kapela - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym emitentów giełdowych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sprawach cywilnych i administracyjnych, w tym postępowaniach kontrolnych i podatkowych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozwiązywania sporów związanych z restrukturyzacją zadłużenia przedsiębiorstw wobec Banków w związku z terminowymi instrumentami finansowymi. Brał udział w procesach prywatyzacyjnych oraz procesach inwestycyjnych związanych z wejściem nowego inwestora do spółki. Pełni funkcje w radach nadzorczych kilku spółek akcyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Kapela nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Tomasz Kapela nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Inez Krawczyńska - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła także aplikację sądową. Posiada 10 letnie doświadczenie w obszarze nadzoru właścicielskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym szczególnie w prawie spółek handlowych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując zarówno w sektorze spółek państwowych jak i prywatnych tj. Nafta Polska S.A., Chemia Polska Sp. z o.o., Bank Polska Kasa Opieki S.A., grupa kapitałowa ZPR S.A. a obecnie Supernova IDM Fund S.A. , a także zasiadając w Radach Nadzorczych m.in. spółek tj. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. z siedzibą w Koninie, ENERGA "OPERATOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku, SJENIT S.A. z siedzibą w Niemczy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Inez Krawczyńska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pani Inez Krawczyńska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jan Graboń - absolwent Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych na Akademii Nauk Społecznych.

Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów. Pełnił funkcje: Naczelnika Wydziału w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A., Dyrektora oddziału w Warszawie w firmie developerskiej PIA Piasecki Inwestycje Sp. z o.o. w Kielcach a następnie funkcje Prezesa Zarządu w tej spółce, zasiadał na stanowisku Prezesa Zarządu spółki PZO Investment S.A. w Warszawie, KB Inwestycje sp. z o.o. gdzie przejął 50% udziałów spółki na własną pozycje oraz jest współudziałowcem w spółce GS Inwestycje sp. z o.o. Pan Jan Graboń ukończył kurs maklerów papierów wartościowych oraz zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przy MSP.

Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Bank Częstochowa S.A. , RPPD S.A. w Radomiu, Fabryka Wódek Gdańskich S.A., II Narodowy Fundusz Inwestycyjny a także VIS- Inwestycje S.A.

Współtworzył Polski Związek Firm Deweloperskich i zasiadał od początku jego istnienia w Zarządzie Związku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Graboń nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Jan Graboń nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zgodnie z art. 385 §8 KSH z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej Funduszu tj. Krzysztofa A. Zakrzewskiego, Pawła Turno, Michała Popiołka, Rafała Lorka oraz Mieczysława Halka.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)
Wojciech Grzybowski - Prezes Zarządu
Adam Wojacki - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »