Reklama

INTERBUD (ITB): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - raport 46

Raport bieżący nr 46/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) powołało z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Panów Sylwestra Bogackiego, Marka Grzelaczyka, Marcina Bielskiego oraz Michała Szafranka.

Reklama

Poniżej Spółka przekazuje informacje na temat powołanych osób nadzorujących.

Pan Sylwester Bogacki posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia:

— ekonomiczne - kierunek Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie,

— ekonomiczne - studia podyplomowe MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu /University of Central Lancaschire (lata 1998-2000) – uzyskany dyplom Master of Business Administration (MBA),

— podyplomowe ekonomiczne – studia podyplomowe, kierunek Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego (2002-2003),

— doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, rozpoczęta rozprawa doktorska z zakresu zarządzania ryzykiem rynku W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Doświadczenie zawodowe:

Czerwiec 2016- wrzesień 2016: INTERBUD-LUBLIN S.A., Członek Rady Nadzorczej,

Marzec 2016 – obecnie: Doradztwo i Zarządzanie, własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w procesie zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wdrażaniu projektów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych, operacjonalizacji strategii rozwoju i funkcjonowania spółek.

Maj 2014 – 22 lutego 2016: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa (Grupa Kapitałowa PGNiG) - Prezes Zarządu.

2010-2011, maj 2014 Wikana Project Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

Luty 2014 - maj 2014 Wikana Bioenergia Sp. z o.o. – Członek Zarządu,

2012 - maj 2014 Wikana Property Sp. z o.o. – Prezes Zarządu do lutego 2014 r., a do kwietnia 2014 r. Wiceprezes Zarządu,

2012 – maj 2014 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wikana" Sp. z o.o. – Prezes Zarządu do kwietnia 2014 r.,

2009 - czerwiec 2013 Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. w Lublinie – Prezes Zarządu do czerwca 2013 r.,

2009 - nadal Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Członek Konwentu,

2007 - maj 2014 WIKANA S.A. – Prezes Zarządu do lutego 2014 r. Wiceprezes Zarządu do maja 2014 r.

2004 - 2005 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "LPBO" Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2002 -nadal Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - wykładowca, Katedra ekonomii,

1999 - 2006 Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, od lipca 1999 specjalista ds. marketingu, od 2000 Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży, od 2003 Dyrektor Finansowy, od 2005 Prezes Zarządu Spółki,

1998 - 1999 Rejonowy Urząd Poczty w Lublinie, koordynator działalności akwizycyjnej OFE Pocztylion,

2012 - 2014 MULTISERWIS S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej,

2012 - maj 2014 ZIELONE TARASY S.A. członek Rady Nadzorczej, od lutego 2014 r. Członek Zarządu,

2006 - 2013 SANWIL HOLDING S.A. - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

2006 - 2012 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "LPBO" Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej,

2007 - 2011 Kredyt Inkaso S.A. – członek Rady Nadzorczej,

2006 - 2009 MASTERS S.A. - członek Rady Nadzorczej.

Z zastrzeżeniem informacji zawartych powyżej, Pan Sylwester Bogacki nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikami innych osób prawnych, czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marek Grzelaczyk posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia:

- na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

- podyplomowe na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie w zakresie Executive Master of Business Administration

Doświadczenie zawodowe:

2016 – nadal Prezes Zarządu od 29.08.2016 r "LUBELSKI CHMIEL INVESTMENT” Sp. z o.o., 2016 - nadal Prezes Zarządu od 29.08.2016 r "PBL DEVELOPMEND” Sp. z o.o.,

2014 – nadal Prezes Zarządu Fundacji "Perła Sztuki” w Lublinie,

2013 – nadal Prezes Zarządu EURO-PROJEKT Zwierzyniec Sp. z o.o.,

2011 – nadal Prezes Zarządu Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu,

2011 - 2012 Prezes Zarządu Wikana Bioenergia Sp. z o.o. w Lublinie,

2010 - 2012 Prezes Zarządu TBS "LPBO” Sp. z o.o. w Lublinie,

2006 - 2009 Prezes Zarządu "INWEST-FS” Sp. z o.o. (zarząd nieruchomościami, realizacja inwestycji mieszkaniowych i obiektów biurowych),

2005 - 2006 Prokurent firmy "SAASS” Sp. z o.o. (pośrednictwo nieruchomości, realizacja inwestycji -m.in. obiektów handlowych),

2005 - 2005 Prezes Zarządu CONSEIL DEVELOPMENT ALFA Sp. z o. o.,

2003 - 2004 V-ce Prezes Zarządu Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.,

1998 - 2002 Prezydent Miasta Zamościa,

1997 - 1998 Wojewoda Zamojski,

1995 - 1997 Prezes Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu,

1993 - 1997 V-ce Dyrektor Rejonu Energetycznego Krasnystaw,

1991 - 1993 V-ce Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wojewódzkiego Szpitala w Zamościu,

1990 - 1991 V-ce Dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy w Zamościu,

1989 - 1990 Doradca Prawny NSZZ Solidarność O/Zamość,

1981 - 1982 Technik – elektryk Kopalnia Węgla Brunatnego "KONIN”.

Członkostwo w Radach Nadzorczych:

2016 – nadal Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. (w okresie od 19.02.2016 r. do 31.03.2016 r. pełnił funkcję jej Wiceprzewodniczącego),

2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej POL-MOT AUTO S.A. w Warszawie,

2012 - 2015 Członek Rady Nadzorczej MKK Sp. z o.o. w Lublinie,

2010 - 2011 Członek Rady Nadzorczej WIKANA S.A.,

2007 - 2010 Członek Rady Nadzorczej MASTERS S.A.,

2006 - 2007 Członek Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A.,

1995 – 1998 Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu.

Pan Marek Grzelaczyk ukończył również następujące kursy/szkolenia:

2015 - ukończone szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,

2008 - ukończone szkolenie dla pracodawców w dziedzinie BHP,

2003 - ukończony kurs Syndyków – Kraków Stowarzyszenie Syndyków Polskich Zarząd Główny,

1996 - ukończony kurs i egzamin państwowy dla członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Pan Marek Grzelaczyk nie prowadzi innej działalności niż wskazana powyżej oraz nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikami innych osób prawnych, czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marcin Bielski jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: historia). Pan Marcin Bielski ukończył również studia:

- podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej – Zarządzanie i Marketing,

- podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,

- podyplomowe na Politechnice Lubelskiej – MBA,

- podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim – Menedżer Sportu.

Doświadczenie zawodowe:

2015 – nadal – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., Menedżer Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych,

2012 – nadal – Miejski Klub Sportowy Start Spółka Akcyjna, Prokurent,

2010 – nadal – Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, Prezes Zarządu,

1995 – 2015 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. w tym:

- od 2009 – Dyrektor Organizacji Przedsiębiorstwa i Zasobów Ludzkich,

- 2009 – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

- 2007 – 2009 – Specjalista w Biurze Funduszy Pomocowych,

- 2004 – 2007 – Kierownik sekcji w Wydziale Gospodarki Wodomierzowej,

- 1998 – 2004 – Mistrz w Wydziale Transportu,

- 1995 – 1998 – Elektromonter w Wydziale Głównego Mechanika

2007 – 2009 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. Członek Rady Nadzorczej.

Pan Marcin Bielski ukończył również szereg kursów i szkoleń, w tym. m.in. kurs dla kandydatów na członków do Rad Nadzorczych, Kurs specjalista ds. personalnych, Prawo Zamówień Publicznych, Komunikacja wewnętrzna w organizacji.

Pan Marcin Bielski nie prowadzi innej działalności niż wskazana powyżej oraz nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikami innych osób prawnych, czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Szafranek jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pan Michał Szafranek jest również absolwentem Politechniki Lubelskiej, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Doświadczenie zawodowe:

09.2014 - nadal Quentro Sp. z o.o., stanowisko - Prezes Zarządu

10.2009 - nadal Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Zarządzania, Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania, stanowisko - Asystent

11.2011 - 04.2014 Asseco Poland SA, stanowisko - Dyrektor

02.2007 - 10.2011 Comarch SA, stanowisko - Business Solution Manager

10.2005 - 02.2007 SAFO Sp. z o.o. ( obecnie Asseco Business Solutions SA), stanowisko - Konsultant

12.2004 - 06.2005 Żagiel SA, stanowisko: Inspektor ds. analiz ekonomicznych

Pan Michał Szafranek nie prowadzi innej działalności niż wskazana powyżej oraz nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikami innych osób prawnych, czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-19Tomasz GrodzkiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »