ERGIS (EGS): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. – powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej na nową kadencję - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS SA na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 roku, w głosowaniach tajnych odwołało ze składu Rady Nadzorczej wszystkich członków, tj.:

1.Pana Marka Górskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2.Pana Jacka Korpała – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

3. Pana Stanisława Mazgaja – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

Reklama

4. Pana Pawła Kaczorowskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej;

5. Pana Zenona Dąbrowskiego – Członka Rady Nadzorczej;

6. Pana Macieja Grelowskiego – Członka Rady Nadzorczej;

7. Panią Beatę Kurbiel – Członka Rady Nadzorczej.

W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS SA w głosowaniach tajnych powołało na nową wspólną, 3-letnią kadencję, Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. zostały powołane następujące osoby:

1. Pani Katarzyna Górska-Bednarska,

2. Pan Marek Górski

3. Pan Maciej Grelowski

4. Pan Tadeusz Iwanowski

5. Pan Paweł Kaczorowski

6. Pan Waldemar Maj

7. Pan Maciej Stańczuk

Pani Katarzyna Górska-Bednarska oraz Panowie Tadeusz Iwanowski, Waldemar Maj i Maciej Stańczuk są nowymi członkami Rady Nadzorczej. Panowie Marek Górski, Maciej Grelowski i Paweł Kaczorowski pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej w minionej kadencji.

W dniu 5 czerwca na swym pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki, ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Pan Marek Górski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Pan Maciej Grelowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Pani Katarzyna Górska-Bednarska – Członek Rady Nadzorczej

5. Pan Tadeusz Iwanowski - Członek Rady Nadzorczej

6. Pan Waldemar Maj – Członek Rady Nadzorczej

7. Pan Maciej Stańczuk – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wybrała nowych członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Skład Komitetu Audytu:

1. Pan Waldemar Maj – Przewodniczący

2. Pani Katarzyna Górska-Bednarska – Członek

3. Pan Maciej Stańczuk – Członek

Skład Komitetu Wynagrodzeń:

1. Pan Marek Górski – Przewodniczący

2. Pan Waldemar Maj – Członek

3. Pan Maciej Stańczuk - Członek

Informacja o osobach powołanych do Rady Nadzorczej:

Katarzyna Górska – Bednarska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Huddersfield University Business School,, zdała egzaminy i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), pełniła funkcję audytora finansowego/starszego konsultanta w Pricewaterhouse Coopers w Warszawie oraz Pricewaterhouse Coopers Deutsche Revision w Duesseldorfie. Katarzyna Górska-Bednarska pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku DnB Nord, obecnie jest menadżerem do spraw audytu wewnętrznego w DNB Bank Polska SA oraz członkiem rad nadzorczych Mera Pnefal i Mera Metal.

Pani Katarzyna Górska-Bednarska nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Katarzyna Górska-Bednarska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Górski

Urodzony w 1966 roku, wykształcenie wyższe, absolwent Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu staży zawodowych w RFN oraz w Szwajcarii rozpoczął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako wicedyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, a następnie jako Dyrektor Centrum Informacji MPW. Był Prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, odpowiedzialnej za wspieranie zagranicznych inwestycji w Polsce oraz promocję Polski w świecie. Zasiadał w zarządach trzech firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi: Polskiego Towarzystwa Prywatyzacyjnego - Kleinwort Benson, BRE Private Equity oraz Everest Capital Polska. Od 2001 roku Marek Górski jest prezesem oraz głównym udziałowcem Polskiego Towarzystwa Prywatyzacyjnego Sp. z o.o., firmy zajmującej się doradztwem inwestycyjnym oraz inwestowaniem w polskie podmioty gospodarcze. Przez ostatnie 10 lat zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek z różnych sektorów gospodarki.

Pan Marek Górski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku

do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marek Górski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Grelowski

Urodzony w 1950 roku, wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1975-1989 był pracownikiem Działu Handlowego Hoteli Bristol, Europejski, Victoria. Od 1990 do 1996 - Dyrektor Hotelu Victoria Inter-Continental w Warszawie. W latach 1993-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orbis S.A. Lider restrukturyzacji organizacyjnej, majątkowej, kadrowej oraz prywatyzacji Orbis S.A. W latach 2005-2006 Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, od roku 2006 - Konsultant w zakresie Zarządzania i Ładu Korporacyjnego. Ponadto od 2004 jest wykładowcą z zakresu Corporate Governance w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W latach 1997 - 2006 członek Rad Nadzorczych Orbis Casino, PTE Kredyt Bank, Softbank S.A., Prokom S.A. i Opoczno S.A.

Pan Maciej Grelowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku

do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Maciej Grelowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tadeusz Iwanowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, w 1985 roku obronił doktorat na Uniwersytecie w Uppsali, był pracownikiem naukowym i docentem tego uniwersytetu, pracując również w firmach doradczych w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Chinach i USA. Był prezesem Vistula Auxiliary Services AB, Fortuna Polska, Krajowego Towarzystwa Finansowego, ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe, członkiem zarządu Kostrzyn Paper SA, członkiem rad nadzorczych WAZA Sp. z o.o., Stalexport SA, Bonitex SA, Dolnośląskie Towarzystwo Leasingowe SA, Centralwings sp. z o.o. oraz Grupy Kęty. Zasiadał w Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych jako reprezentant Konfederacji Pracodawców Polskich. Jest Prezesem Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej i Konsulem Generalnym Honorowym Królestwa Szwecji w Gdańsku.

Pan Tadeusz Iwanowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku

do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tadeusz Iwanowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Kaczorowski

Urodzony w 1968 roku, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 – 1999 aplikant adwokacki, a w latach 1999 – 2003 adwokat – wspólnik w Spółce "P. Szelenbaum – K. Kiełczewski – P. Kaczorowski i Partnerzy”. Od 2003 r. właściciel Kancelarii Adwokackiej Kaczorowski.

Pan Paweł Kaczorowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku

do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Paweł Kaczorowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Waldemar Maj

Absolwent Politechniki Warszawskiej, obronił doktorat z fizyki w Polskiej Akademii Nauk, ukończył studia MBA w Harvard Business School. Był doradcą ministra finansów, senior investment officer w International Finance Corporation (the World Bank Group) w Waszyngtonie, senior associate w McKinsey&Company, prezesem zarządu DZ Bank Polska, wiceprezesem banku BGŻ SA, wiceprezesem zarządu ds. finansowych PKN ORLEN SA. Jest partnerem - założycielem Metropolitan Capital Solutions.

Pan Waldemar Maj nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku

do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Waldemar Maj nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Stańczuk

Absolwent SPGPiS, Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Mannheim. Był asystentem w Technische Universitaet w Brunszwiku, asystentem w dziale międzynarodowym w Banque National w Paryżu. w Polskim Banku Rozwoju SA pełnił funkcje dyrektora ds. Ekonomicznych, dyrektora ds. zarządzania ryzykiem finansowym i członka zarządu banku odpowiedzialnego za ryzyko. W WestLB Banku był członkiem globalnego działu finansowania sektora energetyki, ropy i gazu oraz prezesem zarządu WestLB Bank Polska, a później Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Obecnie pełni obowiązki prezesa zarządu Polimex Mostostal SA. Praca doktorska na Uniwersytecie w Brunszwiku.

Pan Maciej Stańczuk nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku

do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Maciej Stańczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-05Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2014-06-05Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »