Reklama

PGNIG (PGN): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 25/2021 - raport 28

Raport bieżący nr 28/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG”, "Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku przekazuje dodatkowe informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej PGNiG: Cezarego Falkiewicza, Romana Gabrowskiego, Tomasza Gabzdyla, Mariusza Gierczaka, Mieczysława Kaweckiego, Bartłomieja Nowaka, Piotra Sprzączaka i Grzegorza Tchorka.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie są członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Reklama

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej PGNiG:

Cezary Falkiewicz

Pan Cezary Falkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada również ukończone studia podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Z administracją państwową związany jest od 2014 roku, zaczynając pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa, następnie będąc zatrudnionym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych.

W swojej dotychczasowej pracy zajmował się głównie analizami ekonomiczno-finansowymi przedsiębiorstw oraz kwestiami dotyczącymi nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji/udziałów ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Pan Cezary Falkiewicz posiada również doświadczenie zawodowe związane z procesami fuzji i przejęć spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także w sektorze ropy i gazu – w latach 2018-2021 zasiadał w Radzie Nadzorczej Lotos Upstream Sp. z o.o.

W ramach swoich obecnych obowiązków służbowych zajmuje się wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz koordynowaniem procesu konsolidacji przedsiębiorstw z sektora paliwowo-gazowego.

Roman Gabrowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego (specjalność: automatyka stosowana) oraz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania podmiotami Skarbu Państwa z branży energetycznej oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki w zakresie "Zarządzania finansami firmy”. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz uprawnienia budowlane rzeczoznawcy z zakresu elektroenergetyki. Jest również biegłym sądowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowiskach menadżerskich w branży elektroenergetycznej, w tym w podmiotach Grupy Tauron. W latach 1993 - 1997 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej ZE Wałbrzych SA. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję prezesa zarządu ZE Wałbrzych SA, a w latach 2007 – 2008 EnergiaPro Gigawat (obecnie: Tauron Obsługa Klienta). W 2007 roku był przewodniczącym rady nadzorczej Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych (obecnie: Tauron Ekoenergia), a w latach 2016-2019 przewodniczącym rady nadzorczej Tauron Ekoserwis. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Ekoenergia – obecnie jest pełnomocnikiem zarządu ds. technicznych tej spółki.

Tomasz Gabzdyl

Pan Tomasz Gabzdyl jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył kierunek Energetyka. Posiada stopień inżyniera o specjalności Energetyka Zawodowa i Przemysłowa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Ukończył kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu BHP oraz prawa pracy.

W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie pracuje od 1995 r. zdobywając wiedzę i doświadczenie na wielu stanowiskach. Zatrudniony w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Gazowni. Posiada stopień górniczy Inżyniera II Stopnia. W uznaniu zasług dla Rozwoju Przemysłu Naftowego i Gazowniczego otrzymał z rąk Ministra Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Odznaczony branżowymi odznaczeniami: Zasłużony dla PGNiG SA oraz Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Od początku kariery zawodowej Pan Tomasz Gabzdyl zajmuje się działalnością społeczną i związkową. Od 2011 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, a od 2019 r. jest Przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – największej i najstarszej centrali Związków Zawodowych w GK PGNiG. Jest współautorem wielu dokumentów branżowych oraz umów społecznych.

Wybrany do Rady Nadzorczej PGNiG SA głosami Pracowników.

Mariusz Gierczak

Pan Mariusz Gierczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Uczestnik specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu prawa pracy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętymi relacjami w zbiorowych stosunkach pracy, szczególnie zajmuje się rolą dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstw górniczych i energetycznych.

W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie pracuje od 1995 r., jest zatrudniony w Spółce PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Biura Obsługi Klienta. Posiada stopień górniczy Inżyniera III Stopnia. W uznaniu zasług dla Rozwoju Przemysłu Naftowego i Gazowniczego otrzymał z rąk Ministra Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Odznaczony branżowymi odznaczeniami: Zasłużony dla PGNiG SA oraz Zasłużony dla PGNiG Obrót Detaliczny.

Pan Mariusz Gierczak jest czynnie zaangażowany w sprawy społeczne i pracownicze w GK PGNiG. Od roku 2006 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi w równości w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji, szacunkiem dla Pracowników i ich spraw, aktywnie działa na rzecz godnych warunków pracy i stabilności zatrudnienia. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych na rzecz Pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Wybrany do Rady Nadzorczej PGNiG SA głosami Pracowników.

Mieczysław Kawecki

Pan Mieczysław Kawecki to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, magister inżynier o specjalności eksploatacja otworowa. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu na kopalni ropy naftowej Wańkowa. W 1984 roku został kierownikiem nowo powstałej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lublin. W 1986 roku przeszedł do pracy na kopalni ropy naftowej Wielopole, gdzie został kierownikiem kopalni. W latach 1991 do 2017 roku pracuje na stanowisku kierownika Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Strachocina. Od 2017 roku pracuje na stanowisku kierownika Działu Podziemnego Magazynowania Gazu w Oddziale PGNiG w Sanoku.

W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowania gazu, a w 2003 roku ukończył kierunek ochrony środowiska w gospodarce na AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego oraz I stopień Dyrektora Górniczego.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego – SITPNiG Oddział w Sanoku. W latach 1990 – 1992 był członkiem Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu oraz delegatem na Ogólne Zebranie Delegatów PGNiG Warszawa. Od 1994 roku do momentu przekształcenia w spółkę był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG Warszawa w VI i VII kadencji.

Do 1998 r. członek grupy konsultacyjnej przy PGNiG. W latach 2003 do 2005 Przewodniczący Związku Zawodowego "KADRA w Oddziale w Sanoku i członek Związkowej Komisji Koordynacyjnej. W latach 1999 do 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "NAFTOWIEC” w Sanoku. Członek a następnie sekretarz Rady Nadzorczej PGNiG w latach 2005 do 2014.

Wybrany do Rady Nadzorczej PGNiG SA głosami Pracowników.

Bartłomiej Nowak

Pan Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuły Master of Arts in Management and International Business - Bradford University oraz Master de Recherche - European University Institue. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Pan Bartłomiej Nowak specjalizuje się m.in. w prawie energetycznym, gospodarczym, prawie konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej. W latach 2007-2009 pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii oraz jako doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2010-2014 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Członka Rady Nadzorczej PTE WARTA S.A.

Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: Adiunkta, a później Profesora Nadzwyczajnego w Kolegium Prawa, oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Pan Bartłomiej Nowak jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Piotr Sprzączak

Pan Piotr Sprzączak jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 roku, pracując w Departamencie Ropy i Gazu na rzecz Ministerstwa Gospodarki i następnie Ministerstwa Energii. Aktualnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Infrastruktury w Ministerstwie Energii.

Obszarem jego aktywności zawodowej są przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego do Polski. W ramach swoich obowiązków służbowych zajmuje się m.in. negocjacjami aktów prawnych UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i przygotowaniem projektów aktów prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Koordynuje działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, międzynarodowych organizacjach i porozumieniach energetycznych oraz wynikające ze współpracy międzynarodowej.

W latach 2011-2014 zajmował się również opracowaniem i aktualizacją Oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego, Planu działań zapobiegawczych oraz Planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Grzegorz Tchorek

Pan Grzegorz Tchorek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku obronił pracę doktorską, za którą otrzymał nagrodę Premiera Rady Ministrów w konkursie na najlepsze prace doktorskie. Po obronie doktoratu rozpoczął pracę jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Narodowym Banku Polskim jako doradca (od 2009 r.).

Jako ekspert zajmuje się analizą doświadczeń państw strefy euro, oceną przemian instytucjonalnych w krajach Unii Europejskiej oraz umiędzynarodowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw. W toku wykonywania czynności zawodowych kierował projektami analitycznymi oraz badawczymi. Jego dorobek naukowy obejmuje liczne projekty badawcze oraz publikacje w zakresie unii walutowej, innowacyjności oraz konkurencyjności.

Pan Grzegorz Tchorek ma bogate doświadczanie jako prelegent, czego potwierdzeniem są wystąpienia na konferencjach międzynarodowych oraz prowadzenie wykładów w wielu europejskich ośrodkach akademickich.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »