ABCDATA (ABC): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję - raport 27

Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzeni Spółki ("ZWZ”) zwołane ogłoszeniem w dniu 1 czerwca 2017 roku (raport bieżący 22/2017), podczas którego dokonano następujących zmian w Radzie Nadzorczej Spółki:

1.ZWZ odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Ireneusza Wojciecha Dąbrowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 23 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych uchwałą nr 21 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz jednocześnie powołało go do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji (uchwała 28 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) ze skutkiem na dzień dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

Reklama

Pan Ireneusz Wojciech Dąbrowski w latach 1976-1979 był programistą systemów operacyjnych w Zakładach Systemów Minikomputerowych Era w Warszawie. Następnie w latach 1979-1985 był pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej specjalizującym się w cyfrowym sterowaniu procesami ciągłymi. Od roku 1986 współtwórca i członek Zarządu jednej z pierwszych prywatnych firm komputerowych w Polsce - SPTK Comtech i Comtech Sp. z o.o. W roku 1993 rozpoczął pracę w DHI Sp. z o.o., która w wyniku zmian właścicielskich poprzez Computer 2000 Polska została przekształcona w roku 1999 w Tech Data Polska, oddział drugiego co do wielkości światowego dystrybutora sprzętu IT i oprogramowania. W latach 1996-2011 pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu polskiego oddziału firmy. W latach 1998-2002 i 2008 - 2011 jako Dyrektor Regionalny odpowiadał za obecność i operacje firmy Tech Data na rynku Europy Centralnej i Wschodniej, poza tym Członek Europejskiego Zarządu Tech Data, której obroty w regionie EMEA w roku 2011 wyniosły ponad 12 mld euro. Od 2011 roku coach, mentor i niezależny doradca biznesowy. W roku 2013 był Partnerem i Dyrektorem Sprzedaży w firmie ComCERT SA, w pierwszym polskim komercyjnym startup'ie zajmującym się usługami bezpieczeństwa IT, a zwłaszcza usługami z dziedziny CERT (Computer Emergency Respons Team).

W latach 2001 - 2005 Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a w latach 2006-2007 przewodniczący Rady Izby. Za działalność w Izbie odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2012 roku felietonista magazynu komputerowego CRN. Od 2015 roku członek Rady Nadzorczej Spółki. Od 2016 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Ireneusz Wojciech Dąbrowski ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również roczną Szkołę Oficerów Rezerwy uzyskując stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ireneusz Wojciech Dąbrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez ABC Data S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2.ZWZ odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Ulricha Kottmann ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 24 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych uchwałą nr 21 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz jednocześnie powołało go do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji (uchwała 29 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) ze skutkiem na dzień dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

W latach 1983 – 1986 Pan Ulrich Kottmann pracował w Dziale Finansowym Computervision Produktion GmbH. Od 1986 do 1996 pracował w firmie Compaq Computer EMEA HQ, Monachium obejmując różne stanowiska kierownicze w Finansach, Kontrolingu i Planowania Strategicznego dla regionu geograficznego o obrotach ok. 500 mln USD. Członek Grupy Rozwoju Biznesu w firmie Compaq aktywnie włączony w pionierskie wejścia na różne rynkach i rozwój ponad 15 filii w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz w kierowanie szybkim i wysokim wzrostem biznesowej ekspansji. Od wczesnych lat 90-tych członek kadry kierowniczej rozwijającej działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996 do 2000 pracował jako niezależny konsultant głównie w zakresie Rozwoju Biznesu i Projektów Strategicznych dla różnych producentów z branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2000 r. założył Process4E S.A. (od 2005 roku Update CRM S.A.) i kierował spółką do marca 2008 r. prowadząc różnorodne projekty: strategiczne na Polskim rynku IT, zarządzania projektami po połączeniu firm dla 2 firm IT (ponad 100 krajów) notowanych na NASDAQ, rozwoju usług konsultingowych w zakresie zarządzania procesami biznesowymi ze szczególnym uwzględnieniem CRM, sprzedaży i wdrożenia oprogramowania CRM. W latach 2008 – 2014 większościowy udziałowiec Clix Software Sp. z o.o., wiodącego producenta oprogramowania CRM dla firm SMB. Od 2013 członek niewykonawczy Rady Dyrektorów Index Bilgisayar A.Ş. Od 2009 roku członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Kottmann jest absolwentem Inżynierii i Administracji Biznesu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Esslingen, Niemcy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ulrich Kottmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez ABC Data S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.ZWZ odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Tomasza Czechowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 25 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych uchwałą nr 21 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz jednocześnie powołało go do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji (uchwała 30 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) ze skutkiem na dzień dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Czechowicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota. W latach 1990-1998 był współzałożycielem i prezesem spółki JTT Computer SA, którą doprowadził do osiągnięcia wiodącej pozycji wśród polskich producentów komputerów osobistych i dystrybutorów IT, wartej ponad 100 milionów dolarów. Od maja 1998 r. założyciel i partner zarządzający Grupy MCI. Jak dotąd MCI zrealizowało blisko 60 projektów inwestycyjnych i dokonało ponad 30 wyjść z inwestycji, osiągając w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 września 2011 r. net IRR (net internal rate of return) na poziomie ok. 24%. MCI jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2001. Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Czechowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez ABC Data S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4.ZWZ odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Nevres Erol Bilecik ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 26 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych uchwałą nr 21 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz jednocześnie powołało go do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji (uchwała 31 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) ze skutkiem na dzień dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

Pan Nevres Erol Bilecik w latach 1986 -1988 pracował jako analityk systemowy w Nixdorf Computer. W 1989 roku założył spółkę Index A.S. w Turcji, której Prezesem pozostaje do dzisiaj. W grupie kapitałowej tworzonej przez Index A.S. jest również prezesem zarządów spółek Index Bilgisayar A.S., Despec A.S., Datagate A.S., Neteks A.S, Neotech A.S. i Teklos A.S. Pan Nevres Erol Bilecik jest również Prezesem Turkish Information Technology Industrialists & Businessmen Association. Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Nevres Erol Bilecik jest absolwentem Istambul Technical University w zakresie inżynierii komputerowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Nevres Erol Bilecik nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez ABC Data S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5.ZWZ odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Bartosza Stebnickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 27 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych uchwałą nr 21 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz jednocześnie powołało go do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji (uchwała 32 ZWZ ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku) ze skutkiem na dzień dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

Pan Bartosz Stebnicki posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Sprawował funkcje kierownicze w spółkach Compaq oraz Hewlett Packard Polska, ponad 10 lat pracował w EMC Poland jako Country Manager, a także pełnił funkcję prezesa zarządu w firmie New Frontier Poland, której działalność obejmowała inwestycje w spółki z obszaru IT. W latach 2012 - 2017 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Smartupz sp. z o.o. W latach 2013 - 2017 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółek IdB Polska sp. z o.o. oraz IT.expert.group sp. z o.o. W latach 2014 - 2016 był członkiem rady nadzorczej spółki S4E S.A., natomiast w okresie 2014 - 2017 członkiem rady nadzorczej spółek IT.expert sp. z o.o. oraz IT.event sp. z o.o. Obecnie jest prezesem zarządu w spółce BS Invest sp. z o.o. oraz od maja 2017 r. dyrektorem sprzedaży PS w spółce Microsoft sp. z o.o. Od 2016 roku członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Bartosz Stebnicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych, programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota, a także szwajcarskiej uczelni ekonomicznej IMD. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Stebnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez ABC Data S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej

konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do

Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-28Ilona WeissPrezes Zarządu
2017-06-28Andrzej KuźniakWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »