Reklama

BOMI (BMI): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - uzupełnienie - raport 33

Raport bieżący nr 33/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BOMI S.A. uzupełniając raport 31/2012 z dnia 22 marca 2012 roku przesyła informacje dotyczące nowopowołanych członków Rady Nadzorczej - panów: Przemysława Cieszyńskiego, Piotra Kwaśniewskiego, Wiesława Wiśniewskiego, Marka Kostura, Tomasza Matczuka oraz Wojciecha Grzybowskiego.

Pan Przemysław Cieszyński ukończył w roku 1989 studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz uzyskał tytuł MBA z Vanderbilt University (1997).

Doświadczenie Zawodowe:

od 2005: RAITARO CONSULTING/RAITARO PARTNERS - właściciel/Partner

2005: TELEWIZJA POLSKA SA - Dyrektor Biura Restrukturyzacji

2004 - 2005: POLCARD SA - Dyrektor Pionu Usług Bankowych, Członek Zarządu

2003 - 2004: CII GROUP - Executive Director

1998 - 2003: ACCENTURE (Działy Usług Finansowych i Strategii) - Senior Manager

1994 - 1998: TRICON RESTAURANTS INTERNATIONAL - Project Leader, Systems (IT) Manager

1990 - 1993: BIURO ds. INFORMATYKI URM - Konsultant

Wybrane inne funkcje w organach spółek i organizacji:

2010: Sokółka Okna i Drzwi SA - Prezes Zarządu (zarządzanie tymczasowe)

od 2010: CIECH SA - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

od 2009: YAWAL SA: Członek Rady Nadzorczej

2008 - 2009: CIECH SA - Członek Rady Nadzorczej

2007 - 2008: SYGNITY SA - Członek Rady Nadzorczej

2006 - 2007: WSiP SA - Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

1991 - 1993: Dolnośląska Izba Przemysłowo-Handlowa - Członek Rady Izby

Pan Przemysław Cieszyński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Przemysław Cieszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych.

Przebieg kariery zawodowej:

styczeń 2009 - nadal - Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.

czerwiec 2011 - nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Mewa S.A.

październik 2009 - nadal - członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.

styczeń 2009 - kwiecień 2009 - Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o.

luty 2008 - luty 2009 - Prezes Zarządu Masters S.A.

grudzień 2007 - luty 2009 - Prezes Zarządu - MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)

styczeń 2002 - kwiecień 2006 - Prezes Zarządu - Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.

1999 - 2002 - członek Rady Nadzorczej - Permedia S.A.

1998 - 2002 - członek Rady Nadzorczej - Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.

luty 1997 - kwiecień 2002 - Prezes Zarządu - Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,

2001 - członek Rady Nadzorczej - LZPS Protektor S.A.

sierpień 1996 - styczeń 1997 - Fabryka samochodów w Lublinie - specjalista ds. operacji

finansowych

kwiecień - lipiec 1996 - Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego - makler papierów wartościowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Kwaśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta

Pan Wiesław Wiśniewski ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach na Wydział Informacji Naukowej

Doświadczenie Zawodowe:

1980-1990 - praca w Austrii

1990-2011- Liberty Poland S.A.- autoryzowany przedstawiciel Plus GSM- Prezes Zarządu

2002-2004 - członek Rady Nadzorczej ZUS

2011 - nadal- Przewodniczący Rady Nadzorczej Liberty Poland SA w Bytomiu

Pan Wiesław Wiśniewski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wiesław Wiśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marek Kostur jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość

Doświadczenie Zawodowe:

2010 - obecnie Global Medic Sp. z o.o. Prezes Zarządu

2009 - 2010 Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Inżynieria" S.A., Wiceprezes Zarządu

2007 - 2009 Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Inżynieria" S.A., Członek Rady Nadzorczej

2007 - 2010 Comtrans Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy

2006 - 2007 PPH Rancor Sp. o.o. Dyrektor Finansowy

2002 - 2006 BRE Bank SA Oddział Regionalny Olsztyn, Doradca ds. Bankowości Korporacyjnej

2000 - 2002 Kredyt Bank SA Oddział Poznań następnie Oddział Olsztyn - Analityk kredytowy

Pan Marek Kostur nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Kostur nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Matczuk ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł mgr. prawa

Przebieg kariery zawodowej:

Od 06.2011- nadal - Rabat Service S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Od 05.2011-nadal - Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 12.2010-nadal - Yield Sp. z o.o. - Członek Zarządu

Od 05.2010- nadal - Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Sp.J. - Wspólnik Zarządzający

Od 08.2010-nadal - Copernicus Securites S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2009 - do 06.2011 - Bomi S.A. - Członek Rady Nadzorczej

2009 - nadal - Polapart Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

2009 - 2010 - WGK Management Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

2008 - 2009- Trevica S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2007 - 2009 - GO Finance Sp. z o.o./ GO Finance S.A. - członek Rady Nadzorczej

2007 - 2007 - JAGO Spółka Akcyjna - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2007- 2009 - Hexus Capital Management Polska S.A. - członek Rady Nadzorczej

2007 - 2009 - Venicius Capital Advisers Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej

2007 - 2009 - Altus Corporate Finance S.A. - członek Rady Nadzorczej

2007 - nadal - GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2003 - 2003 - Zakład Osprzętu Termokurczliwego "RADPOL" S.A. - sekretarz Rady Nadzorczej

2006 - nadal - Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna - Wspólnik Zarządzający

2004 - 2006 - Indywidualna praktyka zawodowa prowadzona w formie Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Matczuka

1999 - 2006 - SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA -Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

1996 - 2004 - Kancelaria Prawna Vogel Zaborowski Dubiński sc, Warszawa - referent prawny, prawnik, starszy prawnik

Pan Tomasz Matczuk nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Matczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Grzybowski ukończył Politechnikę Radomską (poprzednio Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu) na kierunku finanse i bankowość oraz był stypendystą Uniwersytetu w Zurichu, specjalizacja finanse i bankowość

Przebieg kariery zawodowej:

IX 2011 - obecnie - BBI Capital NFI S.A., Prezes Zarządu

VII 2008 - obecnie - Supernova IDM Fund S.A., Prezes Zarządu

IV 2010 - IX 2010 - Mobile Internet Technology S.A., Prezes Zarządu

VII 2009 - IX 2010 - First Class S.A., Prezes Zarządu

XI 2007 -- VI 2008 - Edukacja Polska S.A., Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

III 2007 - X 2007 - PZU S.A., Doradca Prezesa Zarządu

VI 2006 - II 2007 - PZU Życie S.A., Wiceprezes Zarządu

I 2006 - VI 2006 - Chemia Polska S.A., Prezes Zarządu

2005 - 2006 - CAIB Investment Management Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

2002 - 2005 - II NFI S.A., Prezes Zarządu

2002 - 2005 - PZU NFI Management Sp. z o.o., Prezes Zarządu

2000 - 2002 - L2Mobile.com S.A. (obecnie EL2 S.A.), Prezes Zarządu

1999 - 2000 - BDO Polska Sp. z o.o., Dyrektor Biura Corporate Finance

1998 - 1999 - BRE BANK S.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

1996 - 1998 - Polski Bank Rozwoju S.A., kolejno Kierownik Projektu, Zastępca Dyrektora Biura Corporate Finance, Dyrektor Biura Corporate Finance

1994 - 1996 - Polski Bank Inwestycyjny S.A., analityk finansowy

1993 - 1994 - Bank Energetyki S.A., dealer rynku pieniężnego

Pan Wojciech Grzybowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Grzybowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009r.
Witold Jesionowski - Prezes Zarządu
Marek Romanowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: członek rady nadzorczej | Radom | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »