Reklama

HAWE (HWE): Zmiany w składzie Zarządu Emitenta. (RB-11/2016) - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 lutego 2016 roku doszło do zmiany w składzie Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Emitenta – Panu Pawłowi Paluchowskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz delegowała Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Andrzeja Witkowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Reklama

W wyniku dokonanej zmiany Zarząd Emitenta działa w składzie następującym:

Paweł Paluchowski – Prezes Zarządu Emitenta

Andrzej Witkowski – Wiceprezes Zarządu Emitenta

Pan Paweł Paluchowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczył w licznych projektach związanych z zakresu IPO na rynku NewConnect i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ("GPW”). Uczestniczył i koordynował prace nad sporządzeniem Prospektów Emisyjnych. Pan Paweł Paluchowski posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, łączenia i podziału spółek. Pan Paweł Paluchowski uczestniczył w wielu negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z finasowaniem przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2014 r do chwili obecnej - Prezes Zarządu B3System SA firmy działającej w wysokospecjalistycznej branży IT. Spółka notowana na GPW.

- od 2012 r. do chwili obecnej - Prezes Zarządu Drewex S.A. (branża meblarska). Spółka notowana na GPW.

Pan Andrzej Witkowski jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych, bankowych i leasingowych oraz bardzo dobrą znajomość rynku finansowego. Pan Andrzej Witkowski rozpoczął pracę w 1996 roku w "Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ”, będącej spółką zależną Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, odpowiedzialnej za restrukturyzację firma z portfela PBG S.A. Pan Andrzej Witkowski uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych, m. in. z zakresu zarządzania oraz finansów.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Emitenta

- od 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Mediatel S.A.

- od 2014 r. do chwili obecnej – Członek Zarządu – TBS "Nasze Kąty” sp. z o.o.

- od 2013 r. do chwili obecnej – Członek Zarządu – PUH Chemikolor S.A.

Pan Paweł Paluchowski oraz Pan Andrzej Witkowski złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi ani Pan Paweł Paluchowski ani Pan Andrzej Witkowski:

- nie jest ani w okresie 5 lat poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (to jest przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych) oraz nie orzeczono o pozbawieniu go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze;

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki;

- nie jest ani nie został w przeszłości wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.). § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-04Paweł PaluchowskiPrezes Zarządu
2016-02-04Andrzej WitkowskiCzłonek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »