Reklama

GETINOBLE (GNB): ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU GET BANK S.A.

Raport bieżący nr 40/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Get Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 maja 2012 r. otrzymał informacje, że Pan Marcin Dec oraz Pan Radosław Radowski złożyli rezygnację z pełnionej przez nich funkcji w Zarządzie Emitenta z dniem prawnego połączenia Emitenta ze spółką Getin Noble Bank S.A.. Oświadczenia o rezygnacji ww. osób nie zawierały uzasadnienia powodów rezygnacji z Zarządu Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 30 maja 2012 r. powołała, począwszy od dnia prawnego połączenia Emitenta i Getin Noble Banku S.A. do Zarządu Emitenta:

1) Pana Krzysztofa Rosińskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

2) Pana Maurycego Kühn do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

3) Pana Krzysztofa Spyrę do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

4) Pana Macieja Szczechurę do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

5) Pana Grzegorza Tracza do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła również uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Rosińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem łącznego spełnienia następujących warunków: uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie tej funkcji, wydanej w trybie art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz złożenia przez Pana Radosława Stefuraka rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Rada Nadzorcza postanowiła także - w przypadku rezygnacji Pana Radosława Stefuraka z funkcji Prezesa Zarządu - powołać go do pełnienia funkcji Członka Zarządu, a gdyby rezygnacja ta została złożona przed uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w akapicie poprzedzającym, powierzyć wówczas pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta Panu Krzysztofowi Rosińskiemu.

Informacje dotyczące powołanych członków Zarządu Emitenta:

Pan Krzysztof Rosiński:

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Rosiński, doktor nauk ekonomicznych, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych - Zarządzanie Bankiem Komercyjnym i Podyplomowe Studia Menadżerskie. Ukończył także Zarządzanie w biznesie międzynarodowym w INSEAD. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Pan Krzysztof Rosiński obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. (od 2010 r.). Pan Krzysztof Rosiński jest ponadto: Członkiem Rady Nadzorczej Panorama Finansów S.A (od 2009 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Getin International S.A. (od 2007 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Noble Securities S.A. (od 2008 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. (od 2010 r.). Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (od 2011 r.).

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 2001-2003 Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

w latach 2002-2003 Wiceprezes Zarządu, CitiInsurance Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

w latach 2005-2006 Wiceprezes Zarządu, PZU Życie S.A.,

w latach 2004-2005 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Bankowych, PZU Życie S.A.,

w latach 2003-2005 Dyrektor Biura Bancassurance, PZU S.A.

w latach 2007-2009 I Wiceprezes Zarządu, potem Prezes Zarządu, Getin Holding S.A.

w latach 2009-2010 Członek Zarządu, Getin Bank i Noble Bank S.A. a nastepnie Getin Noble Bank S.A.,

w latach 2006-2010 Wiceprezes Zarządu, TU Europa S.A we Wrocławiu,

w latach 2007-2010 Wiceprezes Zarządu, TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu

Pan Krzysztof Rosiński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Maurycy Kühn

Wykształcenie:

Pan Maurycy Kühn ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej (1989 r.). Ponadto Pan Maurycy Kühn ukończył studia Master of Business Administration na Duke University w USA (1998 r.).

Pan Maurycy Kühn obecnie jest Członkiem Zarządu Getin Noble Banku S.A. (od 2005 r.). Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Home Broker S.A. (od 2006 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od 2008 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Kubań Bank Rosja (od 2011 r.). Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Home Broker Nieruchomości S.A. (od 2011 r.). Pełni ponadto funkcję Wiceprezesa Zarządu Noble Securities S.A. (od 2011 r.).

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 1997 - 1998 Associate, Morgan Stanley Private Client Group,

w latach 1998 - 2000 Consultant, Boston Consulting Group,

w latach 2000 - 2004 Członek Zarządu, Expander S.A.,

w latach 2001 - 2003 Członek Rady Nadzorczej, Netpower S.A.,

w latach 2004 ÂŹ 2006 Wiceprezes Zarządu, Open Finance S.A.,

w latach 2007 - 2008 Wiceprezes Zarządu Iguana Investments S.A.,

w latach 2008 - 2011 Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.,

w latach 2008 - 2011 Członek Rady Nadzorczej, Panorama Finansów S.A.,

w latach 2009 - 2010 Wiceprezes Zarządu, Getin Bank S.A.,

w latach 2011 - 2012 Członek Rady Nadzorczej, Get Bank S.A.

Pan Maurycy Kühn zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Pan Krzysztof Spyra

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Spyra ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek bankowość i finanse (1996 r.), wyróżniony dyplomem "Top Ten". Był również stypendystą programu "Tempus" na Staffordshire University w Wielkiej Brytanii (1995 - 1996).

Pan Krzysztof Spyra obecnie jest Członkiem Zarządu Getin Noble Bank S.A. (od 2005r.), Prezesem Zarządu Getin International S.A. (od 2009 r.), Prezesem Zarządu Open Finance S.A. (od 2010 r.), Dyrektorem klasy A Ask Investments S.A. (od 2008 r.), Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zamkniętej Spółki Akcyjnej Sombelbank z siedzibą w Mińsku (od 2009 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Home Broker Nieruchomości S.A. (od 2011 r.), Przewodniczącym Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w organizacji (od 2012 r.).

Przebieg pracy zawodowej:

w roku 1996 Analityk, JP Morgan Polska,

w roku 1996 Analityk, KPMG Polska,

w latach 1997-2004 Vice-President, odpowiedzialny za Europę Środkową i Wschodnią, Merrill Lynch

w latach 2004-2006 Wiceprezes, Zarządu Open Finance S.A.,

w roku 2006 Członek Rady Nadzorczej, Noble Funds TFI S.A.,

w latach 2008-2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Introfactor S.A

w latach 2009 - 2011 Członek Rady Administracyjnej, S.C. Perfect Finance Srl

Pan Krzysztof Spyra zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Pan Maciej Szczechura

Wykształcenie:

Studia na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

Pan Maciej Szczechura pełni obecnie funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (od 2010 r.). Ponadto jest: Prezesem Zarządu Noble Concierge sp. z o.o. (od 2010 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od 2010 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 2012 r.); Członkiem Rady Nadzorczej GetBack S.A. (od 2012r.).

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 1998 - 2005 pracownik Agencji Marketingowej DDB

w latach 2004 - 2005 Dyrektor Marketingu, Euro Bank S.A.

w latach 2005 - 2006 Dyrektor Zarządzający, Euro Bank S.A.

w latach 2006 - 2010 Wiceprezes Zarządu, Euro Bank S.A.

Pan Maciej Szczechura zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Pan Grzegorz Tracz

Wykształcenie:

Pan Grzegorz Tracz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r.) oraz absolwentem Uniwersytetu w Heidelbergu (1993 r. ). Ponadto od 1996 r. jest wpisany na listę radców prawnych pod nr Kr/Kr/1212. W 1997 roku uzyskał tytuł nauk doktora prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2009 roku tytuł doktora habilitowanego.

Pan Grzegorz Tracz obecnie jest Członkiem Zarządu Getin Noble Bank S.A. (od 2010 r.). Ponadto jest: Członkiem Rady Nadzorczej MW Trade S.A. (od 2010 r.), Przewodniczącym Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą w Ivano - Frankovsku (dawniej Plus Bank) (od 2011r.), Prezesem Zarządu GETIN Leasing S.A. (od 2009 r.), Przewodniczącym Rady Nadzorczej GETIN Services S.A. (od 2009 r.)

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 1996 - 1997 Radca Prawny, Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A.

w latach 1997 - 1999 Dyrektor Departamentu Prawnego i prokurent, Volkswagen Bank S.A.

w latach 1999 - 2001 Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Volkswagen Bank S.A.

w latach 2001 - 2005 Prezes Zarządu, Volkswagen Bank S.A.

w latach 2006 - 2010 Wiceprezes Zarządu, Getin Bank S.A.

w latach 2006 - 2009 Członek Rady Nadzorczej, Getin Leasing S.A.

w latach 2009 - 2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą w Ivano - Frankovsku (dawniej Plus Bank)

w latach 2010 - 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej Introfactor

Pan Grzegorz Tracz zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz w zw. z § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Radosław Stefurak - Prezes Zarządu
Radosław Radowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | bańki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »