Reklama

WIELTON (WLT): Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 06.06.2016 r. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Wielton S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.

Na skutek podjęcia ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

Reklama

1. Uchylono § 7 ust. 5 Statutu o treści:

"Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.”

i nadano mu nowe brzmienie o treści:

"Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

2. dodano do § 11 ust 2 lit. n) o treści:

"ocena, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.”

3. dodano do § 11 ust. 3 lit. g) o treści:

"zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym o ile nie dotyczy to transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki,”

4. dodano do § 11 ust. 3 lit. h) o treści:

"zasiadanie przez członka Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych Spółek z poza Grupy Kapitałowej.”

5. uchylono § 11 ust 5 o treści:

"Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:

a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,

b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,

c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”

i nadano mu nowe brzmienie o treści:

"Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:

a) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

b) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

c) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej

d) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

e) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-06Mariusz GolecPrezes ZarząduMariusz Golec
2016-06-06Tomasz ŚniatałaWiceprezes ZarząduTomasz Śniatała

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »