Reklama

MLPGROUP (MLG): Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych na udziałach w spółkach zależnych Emitenta: MLP Moszna I sp. z o.o. w Pruszkowie i MLP Poznań II sp. z o.o. w Pruszkowie - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent”) informuje, iż w dniu 05 lutego br. otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów dotyczących:

1) zastawu rejestrowego, wpisanego pod poz. 2278828, ustawionego przez Emitenta na 1.100 udziałach posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej MLP Moszna I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 50 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP Moszna I sp. z o.o. ("Zastaw 1”). Zmiana dotyczyła ujawnienia jako zastawnika w miejsce DZ Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie "(Bank”), Dz Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftbank Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa bankowego DZ Bank Polska S.A. na DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce, w tym przeniesieniem wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytowej i umowy zastawu (opisanych poniżej).

Reklama

2) zastawu rejestrowego, wpisanego pod poz. 2273619, ustawionego na wszystkich 51 udziałach będących własnością Emitenta w spółce zależnej MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień publikacji tego raportu 0,6% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawiających do 0,6% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP Poznań II sp. z o.o. ("Zastaw 2”). Zmiana dotyczyła oznaczenia przedmiotu zastawu i polegała na ujawnieniu w rejestrze podwyższenia kapitału zakładowego MLP Poznań II sp. z o.o. z kwoty 10.000 zł do 910.000 zł.

Zastaw 1, o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 7.200.000 EUR, został ustanowiony na mocy umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 września 2011 roku zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytowej nr 2010/KI/0092 z dnia 10 sierpnia 2010r. zawartej pomiędzy MLP Moszna I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie jako kredytobiorcą a Bankiem, obejmujących wierzytelność główną w kwocie 3.600.000 EUR oraz związane z nią odsetki, prowizje, opłaty i koszty. Zastaw 1 wygaśnie w przypadku zaspokojenia banku i wykreślenia Zastawu 1 z rejestru.

Zastaw 2, o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 14.046.600 EUR, ustanowiony został jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnych ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, obejmujących wszystkie kwoty, w tym kapitał, odsetki zmienne, odsetki podwyższone, prowizje, koszty egzekucji i inne należności wynikających z umowy kredytu nr 11/0002 z dnia 08 sierpnia 2011 roku z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy MLP Poznań II sp. z o.o. jako kredyt biorąc a ING Bank Śląski S.A. (por. raport bieżący nr 8.2014 z 25.01.2014r. do. zmiany wpisu zastawu oraz raport bieżący nr 16/2013 z 29.11.2013r. dot. zawarcia aneksu do umowy ustanowienia zastawu).

Wartość ewidencyjna przedmiotów zastawów wynosi: 55.000 zł w odniesieniu do Zastawu 1 oraz 5.100 zł w odniesieniu do Zastawu nr 2. Udziały stanowią długoterminową lokatę Emitenta.

Pomiędzy Emitentem (zastawcą) oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a zastawnikami, tj. DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce oraz ING Bank Śląski S.A., nie zachodzą żadne powiązania.

Wartość ustanowionych zastawów ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-06Michael ShapiroPrezes Zarządu
2014-02-06Radosław T. KrochtaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »