MIRACULUM (MIR): Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów - raport 86

Raport bieżący nr 86/2016

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Miraculum S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż dzisiaj, tj. 14 października 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie akcjonariuszy – Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, RDM Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Pani Moniki Nowakowskiej, z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmniejszenia udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Reklama

Pełna treść zawiadomienia przedstawia się następująco:

"ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

Mając na uwadze obowiązki określone w art. 69 ust. 1. pkt 2. oraz ust. 4. w zw. z art. 69a ust. 1. pkt 3. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Monika Nowakowska, działając (i) w imieniu własnym (dalej: MN), (ii) jako Prezes Zarządu spółki pod firmą RDM Partners sp. z o.o. (dalej: RDM) w imieniu RDM, (iii) jako Prezes Zarządu spółki Rubid 1 sp. z o.o. (dalej: Rubid) w imieniu Rubid, mając na uwadze, że RDM oraz Rubid są podmiotami zależnymi od MN oraz, że Rubid jest podmiotem zależnym od RDM, zawiadamia, że:

1. w dniu 12 października 2016 r. Rubid zbyła w drodze transakcji przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w formie dokumentu, których emitentem jest Miraculum S.A. (dalej: Miraculum),

2. przed zdarzeniem, o którym mowa w pkt 1. powyżej,

a) MN nie posiadała bezpośrednio akcji Miraculum,

b) RDM posiadała 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 2,17 % (słownie: dwa i siedemnaście setnych procenta), a z akcji tych przysługiwało RDM łącznie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowiło 2,17 % (słownie: dwa i siedemnaście setnych procenta) udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum,

c) Rubid posiadała 2.278.436 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 19,79 % (słownie: dziewiętnaście i siedemdziesiąt dziewięć procenta), a z akcji tych przysługiwało Rubid łącznie 2.278.436 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów, co stanowiło 19,79 % (słownie: dziewiętnaście i siedemdziesiąt dziewięć procenta) udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum

- wobec czego MN, RDM i Rubid łącznie posiadały 2.528.436 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji Miraculum, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 21,96 % (słownie: dwadzieścia jeden i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), a z akcji tych przysługiwało łącznie 2.528.436 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć głosów, co stanowiło 21,96 % (słownie: dwadzieścia jeden i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum; taką też liczbę akcji i głosów posiadałam pośrednio,

3. po zdarzeniu, o którym mowa w pkt 1. powyżej,

a) MN nie posiada bezpośrednio akcji Miraculum,

b) RDM posiada 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 2,17 % (słownie: dwa i siedemnaście setnych procenta), a z akcji tych przysługuje RDM łącznie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 2,17 % (słownie: dwa i siedemnaście setnych procenta) udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum,

c) Rubid posiada 1.678.436 (słownie: jeden miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosi 14,58 % (słownie: czternaście i pięćdziesiąt osiem setnych procenta), a z akcji tych przysługuje Rubid łącznie 1.678.436 (słownie: jeden miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 14,58 % (słownie: czternaście i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum

- wobec czego MN, RDM i Rubid łącznie posiadają 1.928.436 (słownie: jeden miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji Miraculum, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosi 16,75 % (słownie: szesnaście i siedemdziesiąt pięć procenta), a z akcji tych przysługuje łącznie 1.928.436 (słownie: jeden miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 16,75 % (słownie: szesnaście i siedemdziesiąt pięć procenta) udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum; taką też liczbę akcji i głosów posiadałam pośrednio.

4. poza relacjami zależności, o których mowa na początku niniejszego zawiadomienia, MN, RDM ani Rubid nie mają podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum,

5. MN, RDM ani Rubid nie łączy z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,

6. nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy.”

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-14Monika NowakowskaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Miraculum SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »