Reklama

FASING (FSG): Znacząca umowa. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została przekazana do Spółki umowa zawarta z Kompanią Węglową S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2010 roku. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego wynosi 3.127,5 tys. zł brutto. Zawarta umowa datowana z dnia 20 stycznia 2010 roku obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych przez poszczególne Centra Wydobywcze/Specjalistyczne Jednostki Organizacyjne, przekazanych Wykonawcy w terminie do dnia 31.12.2010 roku. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50% wartości umowy w okresie jej obowiązywania. Strony umowy postanawiają, że Zamawiający bez narażania na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50% wartości umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn.

Reklama

Kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 10% umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- w wysokości 0,1% umownej wartości towaru brutto określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonymi do dnia dostarczenia towaru lub wygaśnięcia umowy, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%

- w wysokości 0,2% wartości towaru brutto zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% umownej wartości brutto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- w wysokości 0,1% umownej wartości brutto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W okresie od 24 lutego 2009 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 7/2009 do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z KW SA kilka umów (włączając powyższą) na łączną wartość 4.424.2 tys. zł, natomiast w okresie ostatnich 12-stu miesięcy z Kompanią Węglową SA zawarto umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 13.839,3 tys. zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie była umowa na wartość 3.503,2 tys. zł podana w raporcie bieżącym nr 6/2009.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2009r. wynosił 51.946 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Mariusz Fiałek - Wiceprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »