Reklama

KONSSTALI (KST): Znacząca umowa - raport 3

Raport bieżący nr 3/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisaną Umowę Nr 9/A2/KA/2009 zawartą w Pruszkowie ze Spółką pod firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Brechta 7 (zwaną dalej Odbiorcą). Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych (wraz z montażem) na potrzeby budowy Autostrady A-2.

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31.12.2011r.

Reklama

Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 30.307.600,00 zł (trzydzieści milionów trzysta siedem tysięcy sześćset złotych ) zł, w tym 21.457.600,00 zł netto z tytułu dostawy prefabrykatów oraz 8.850.000,00 zł netto z tytułu montażu.

Warunki finansowe: termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Celem zabezpieczenia właściwego wykonania niniejszej umowy Emitent dostarczy Odbiorcy gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe dobrego wykonania umowy:

- 10 % wartości Umowy z tytułu dostawy (ważna do dnia 31.01.2011r., po tym terminie ulegnie redukcji do kwoty 500.000,00 zł i będzie obowiązywać do 31.05.2012r.)

oraz

- 10 % wartości netto Umowy z tytułu montażu (ważna do 31.01.2011r).

Kary i odszkodowania umowne:

1. za odstąpienie od umowy przez Emitenta jeżeli:

a) Odbiorca opóźnia się o więcej niż 45 dni w zapłacie należnej Emitentowi

płatności w związku z realizacją Umowy - 20% szacunkowej wartości umowy netto;

2. za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę jeżeli:

a) Emitent opóźnia się z dostawą lub montażem o ponad 10 dni roboczych w stosunku do ustalonych terminów;

b) dwie partie dostarczonych przez Emitenta materiałów nie spełniają wymogów jakościowych określonych Umową;

c) Emitent zatrudni przy realizacji Umowy podwykonawcę lub poddostawcę bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Odbiorcy (powyższe nie dotyczy montażu)

- 20% szacunkowej wartości umowy netto;

3. za opóźnienie Emitenta

a) w wykonaniu dostawy - 0,5% wartości netto opóźnionych/niewmontowanych partii materiałów za każdy dzień opóźnienia;

b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania

gwarancji - 0,5% wartości wadliwego zbrojenia za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Odbiorcę na usunięcie wad;

4. za opóźnienie w terminie odbioru dostawy Odbiorca zapłaci Emitentowi karę w wysokości 0,5 % wartości danej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia liczony od 10 dnia po dacie przewidywanej dostawy;

5. Odbiorca zapłaci 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę rozładunku, powyżej ustalonych trzech godzin na rozładunek.

6. Emitent zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, licząc od następnej godziny powyżej ustalonej godziny na dojazd samochodu Emitenta na budowę, tytułem rekompensaty za koszty postoju dźwigu.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do pełnej ich wysokości.

W przypadku przekroczenia przez Odbiorcę terminu płatności o 21 dni, kolejne dostawy zostają wstrzymane do czasu uregulowania należności przez Odbiorcę, pod warunkiem wcześniejszego min. 5 dniowego pisemnego powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Robert Wojdyna - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »