Reklama

FASING (FSG): Znacząca umowa

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany jednostronnie przez Spółkę Grupa Kapitałowa FASING SA kontrakt z firmą OOO"OKTAJS" z siedzibą w mieście Chimki (Rosja), przedmiotem którego jest kupno - sprzedaż części zamiennych do urządzeń górniczo-kopalnianych, a mianowicie łańcuchy zgrzebłowe, ogniwa złączne, gwiazdy łańcuchowe, łańcuchy zgrzebłowe w komplecie ze zgrzebłem. Ogólna wartość kontraktu wynosi 5.000.000,00 EUR. Kontrakt jest ważny do 30.06.2010 roku lub do pełnej realizacji wszystkich zobowiązań Stron dotyczących niniejszego kontraktu. Dostawy realizowane będą w partiach. Techniczna charakterystyka towaru i cena będzie zapisana do każdego etapu dostawy w Specyfikacji, które będą nieodłączną częścią niniejszego kontraktu. Cena towaru po podpisaniu Specyfikacji przez Strony na kolejny etap dostawy, jest stałą i nie podlega zmianie. W przypadku, jeśli towar nie będzie wysłany z powodu jego nie wykonania lub nieodpowiedniego wykonania w terminach wymienionych w Specyfikacjach, to "Sprzedający" zwróci w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przedpłaty "Kupującemu" przekazaną wcześniej sumę jako przedpłatę w całkowitej ilości. Jeżeli "Sprzedający" nie dokona zwrotu otrzymanej przedpłaty za towar w przewidzianym terminie według niniejszego kontraktu, "Sprzedający" wypłaci "Kupującemu" karę umowną w wymiarze 0,1% od sumy niezapłaconej za każdy dzień opóźnienia, no nie więcej niż 10% z niezapłaconej sumy w terminie płatności.

Wszelkie spory, rozbieżności w poglądach i pretensjach, które mogą być związane z danym kontraktem, dotyczące złamania, zerwania lub utraty ważności kontraktu będą w miarę możliwości rozwiązywane na drodze negocjacji między stronami. W przypadku jeśli Strony nie dojdą do porozumienia to sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2010r. wynosił 53.734 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu
Maksymilian Klank - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: fabryka | dostawy | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »