Reklama

KONSSTALI (KST): Znacząca umowa - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w okresie od dnia 18 lutego 2010 r. do dnia 21 stycznia 2011 r. zawarł z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Parzniewskiej 10 (dalej: Odbiorca), umowy dostaw elementów zbrojarskich, o łącznej szacunkowej wartości 23.909.020,01 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia i 1/100) zł netto. Największa z zawartych umów to Umowa Dostawy stali zbrojeniowej prefabrykowanej zawarta w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Reklama

Wartość szacunkowa Umowy: 11.457.000,00 (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł netto.

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 marca 2011 roku.

Warunki finansowe:

Odbiorca wpłacił Emitentowi zaliczkę w wysokości 100% wartości brutto umowy a Emitent dostarczył gwarancję zwrotu zaliczki.

Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Emitent dostarczył Odbiorcy gwarancję dobrego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą 10% wartości brutto Umowy.

Kary umowne:

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy lub w terminie usunięcia wad i usterek Emitent zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto Umowy, przy czym opóźnieniem jest inne opóźnienie niż powstałe z wyłącznie udokumentowanej winy Odbiorcy;

b) w przypadku odstąpienia od Umowie z winy drugiej Strony, Emitent lub Odbiorca mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto Umowy;

c) w przypadku opóźnienia w terminie odbioru dostaw, Odbiorca zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto danej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczony od 5 dnia po dacie przewidywanej dostawy;

d) Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość zawartych umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Robert Wojdyna - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »