Reklama

KONSSTALI (KST): Znacząca umowa - raport 24

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w okresie od 16 kwietnia 2010 r. do dnia dzisiejszego zawarł ze Spółką Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 40 (dalej: Odbiorca), umowy dostaw zbrojeń ze stali o łącznej wartości szacunkowej 24.796.281,05 (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 05/100) zł netto. Największa z zawartych umów to Umowa dostawy zbrojenia ze stali z dnia 10 maja 2010 r. (dalej: Umowa).

Reklama

Wartość szacunkowa Umowy: 5.528.699,45 (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 45/100) zł netto.

Termin zakończenia dostaw: 30 czerwca 2011 roku.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowej faktury VAT.

Kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy lub Emitenta, druga Strona może naliczyć karę umowną w wysokości 20% łącznej szacunkowej wartości netto Umowy;

b) w przypadku opóźnienia w odbiorze wykonanych zbrojeń, Odbiorca zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 1% łącznej ceny netto od danej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od daty gotowości dostawy przez Emitenta;

c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, Emitent zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 1% ceny netto danej partii zbrojeń, której dotyczy zwłoka za każdy jej dzień, w stosunku do terminów dostaw wynikających z Umowy;

d) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, Emitent zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 1% ceny netto danej partii zbrojeń dotkniętej wadą za każdy dzień zwłoki liczonej od bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad uzgodnionego przez obie Strony;

e) Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jednakże suma kar umownych i odszkodowania nie może przekroczyć 30% wartości Umowy.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość zawartych umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Robert Wojdyna - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »