Reklama

KONSSTALI (KST): Znacząca umowa - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: Emitent) informuje, że w okresie od dnia 18 marca 2015 r. do dnia 27 maja 2015 r. zawarł ze STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 (dalej: Odbiorca), umowy dostaw zbrojeń prefabrykowanych oraz prętów zbrojeniowych prostych, o łącznej szacunkowej wartości 31 712 173,70 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 70/100) netto.

Reklama

Największa z zawartych umów to Umowa dostawy zbrojeń prefabrykowanych, o której zawarciu Emitent powziął wiadomość w dniu 18 marca 2015 r. (dalej Umowa). Wartość szacunkowa tej Umowy wynosi 16 240 000 zł netto. Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2015 r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury

Kary umowne:

a) Za zwłokę w dostawie materiałów lub zwłokę w terminie usunięcia wad i usterek Emitent jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 2 % wartości netto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% wartości umowy;

b) Za odstąpienie przez Odbiorcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Emitent, Odbiorca jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości 10% szacunkowej wartości netto umowy.

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca, Emitent jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości 10% szacunkowej wartości netto umowy

d) Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej za zwłokę w odbiorze towarów powyżej 10 dni w wysokości 1% wartości netto danej dostawy za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10% wartości umowy.

e) Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w przypadku nieodebrania w terminie do 31.12.2015 r. tonażu określonego w Umowie w wysokości 10% wartości netto

niezrealizowanej części Umowy.

f) Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość zawartych umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-27Janusz KoclęgaWiceprezes ZarząduJanusz Koclęga
2015-05-27Ireneusz DembowskiCzłonek ZarząduIreneusz Dembowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »