Reklama

KOMPUTRON (KOM): Znacząca umowa - aneks, niespełnienie się warunku.

Raport bieżący nr 27/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §5 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. doszło do podpisania aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 24 lipca 2010 r. pomiędzy Komputronik S.A., Karen S.A., Contanisimo Ltd, Texass Ranch Company sp. z o.o. i Haliną Paszyńską. Jednocześnie Strony potwierdziły, że nie doszło do spełnienia się warunku rozwiązującego zawartego w umowie inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2010 z 25 lipca 2010 roku, polegającego na wystąpieniu Istotnej Negatywnej Zmiany przed Dniem Zamknięcia ("Warunek Rozwiązujący"). W wyniku zawartego aneksu Strony:

I. wykreśliły postanowienia umowy inwestycyjnej zakładające zawarcie między Karen S.A. a Komputronik S.A. zawarcie Umowy o Współpracy, ze względu na to, że wolą Stron jest nie zawieranie powyższej umowy;

II. doprecyzowały liczbę obligacji imiennych emitowanych przez Komputronik, w ten sposób, że Komputronik wyemituje 9.778.362 obligacje imienne serii A oraz 2.500.000 obligacji imiennych serii B,

III. zwiększyły liczbę akcji emitowanych przez spółkę Karen S.A.,

IV. przesunęły do 28 września 2010 r. termin na podjęcie przez WZA Karen S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za aporty z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

V. zmniejszyły liczbę akcji spółki Karen S.A. nabywanych przez Komputronik od Contanisimo, Komputronik nabędzie od Contanisimo 2.500.000 akcji Karen posiadanych przez Contanisimo. Zapłata za akcje Karen zostanie dokonana poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży akcji z ceną emisyjną 2.500.000 obligacji Komputronik obejmowanych przez Contanisimo.

VI. wprowadziły karę umowną na następujących zasadach:

a. jeżeli Komputronik lub Contanisimo nie stawią się na Walne Zgromadzenie Spółki wznowione po przerwie uchwalonej w dniu 1 września 2010 lub nie zagłosują za przyjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Nowych Akcji serii L, oznaczonej jako uchwała nr 22/2010, której projekt stanowi załącznik nr 11.3.2. (i) do Umowy Inwestycyjnej, Inwestorom będzie przysługiwało w stosunku do Komputronik i Contanisimo, solidarnie, roszczenie o zapłatę kary umownej na rzecz Inwestorów w wysokości 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

b. jeżeli w terminie do dnia 30 września 2010 r. nie dojdzie do zawarcia między Karen a Texass Ranch Company Sp. z o.o. umowy objęcia Nowych Akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oznaczonej jako uchwała nr 22/2010, której projekt stanowi załącznik nr 11.3.2. (i) do Umowy Inwestycyjnej, Komputronik będzie przysługiwało wobec Karen, Texass Ranch Company Sp. z o.o. i Halina Paszyńska, solidarnie, roszczenie o zapłatę kary umownej na rzecz Komputronik w wysokości 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

Aneks nie zawiera postanowienia dopuszczającego dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, które przekraczają wysokość wyżej wymienionych kar umownych.
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Komputronik SA | Komputronik SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »