Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa Emitenta z firmą Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. - raport 150

Raport bieżący nr 150/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanej znaczącej umowy zawartej z firmą Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 21.12.2012 r. są: KOPEX S.A. - jako Sprzedający oraz Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. z siedzibą w Gliwicach - jako Kupujący.

Przedmiot umowy : Dostawa kompletnego kompleksu ścianowego (oraz części zamiennych, przeprowadzenie szkoleń, sprawowanie u odbiorcy końcowego w Argentynie nadzoru technicznego nad montażem i uruchomieniem oraz nad pracą kompleksu w okresie pierwszych 6 m-cy wydobycia, w tym dostarczenie dokumentacji technicznej).

Reklama

Wartość umowy wynosi : 32.650.000,00 EUR brutto tj. 132.934.475,00 PLN według średniego kursu walut opublikowanego przez NBP z dnia 20.12.2012 r.

Czas realizacji umowy :

a) dostawy: 12,5 miesiąca od wejścia umowy w życie kontraktu głównego podpisanego przez Kupującego z odbiorcą argentyńskim,

b) usługi: ok. 10 miesięcy od zakończenia wszystkich dostaw.

Inne istotne warunki umowy:

a) dostawa nastąpi poza granice Polski dla odbiorcy końcowego w Argentynie - kopalnia Rio Turbio,

b) dostawa nastąpi w 3 transzach, Emitent jest poddostawcą Kupującego i eksporterem w świetle przepisów celnych i VAT,

c) płatność nastąpi w 5 transzach: 3 transze przed każdą z wysyłek, 2 ostatnie transze płatne przed rozpoczęciem usługi nadzoru nad montażem oraz po jej zakończeniu (przed rozpoczęciem nadzoru 6 miesięcznego);

d) wejście w życie przedmiotowej umowy jest uzaleznione od wejścia w życie kontraktu głównego, podpisanego przez Kupującego z odbiorcą końcowym.

Kary umowne:

Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z jakiegokolwiek obowiązku przyjętego na siebie zgodnie z kontraktem Kupujący będzie mógł:

a) wymagać od Sprzedającego wywiązania się z jego zobowiązań;

albo

b) odstąpić od umowy, po wystosowania pisemnego wezwania do wypełnienia zobowiązań w terminie czterdziestu pięciu dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wezwania, wskazując szczegółowo naruszone zobowiązanie. W przypadku gdy niedopełnionym obowiązkiem byłoby opóźnienie w dostawie, wezwanie może nastąpić, gdy termin tego opóźnienia będzie dłuższy niż trzydzieści dni roboczych.

Uchybienie terminom dostaw lub wykonania szkolenia technicznego w ustalonym terminie, uprawnia Kupującego do dochodzenia od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,005% uzgodnionego w umowie wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie z innymi karami, które przysługują Kupującemu z tytułu niedopełnienia obowiązków przez Sprzedającego.

Jeżeli w konsekwencji nie wywiązania się przez Sprzedającego z umowy będzie on zobowiązany do zwrócenia zapłaconej kwoty Kupującemu, Kupujący jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,05% części wpłaconego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w zwrocie tych pieniędzy za okres od daty wpływu na rachunek Sprzedającego do daty zwrotu Kupującemu.

Warunkiem dochodzenia przez Kupującego ww. kar umownych jest obciążenie tymi karami Kupującego przez Odbiorcę Końcowego.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 - 1.350.333 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

213.677 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie

bieżącym RB Nr 126/2012 z dnia 05.10.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie

ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informuje w dzisiejszym raporcie bieżącym RB Nr 149/2012.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Meder - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »