Reklama

LSISOFT (LSI): Znacząca umowa inwestycyjna - raport 60

Raport bieżący nr 60/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LSI Software S.A. (dalej: LSI, Emitent, Założyciel) informuje, iż w dniu 29 października 2013 r. została zawarta Umowa Inwestycyjna (dalej: Umowa) pomiędzy Emitentem a Bastion Venture Fund Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: Bastion, Inwestor). Przedmiotem Umowy jest dofinansowanie i dalszy rozwój aplikacji Bluepocket poprzez zawiązaną przez LSI spółkę BluePocket S.A. (dalej: Spółka) na następujących warunkach:

Reklama

1. Emitent i Bastion staną się właścicielami po 50% akcji Spółki i 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

2. Emitent przeniesie niezbędne aktywa o wartości 2.300.000 PLN na Spółkę w celu realizacji inwestycji.

3. Bastion zainwestuje gotówką w Spółkę kwotę 2.300.000 PLN zapewniając finansowanie dalszego rozwoju Spółki.

4. Emitent i Bastion będą mieli prawo do zainwestowania dodatkowo 4.000.000 PLN każdy w akcje Spółki przy wycenie wszystkich akcji Spółki nie niższej niż 40.000.000 PLN.

Bluepocket jest innowacyjną platformą wraz z mobilną aplikacją na smartfony, która umożliwia prowadzenie i zarządzanie wieloma rodzajami programów lojalnościowych, marketingowych i promocyjnych.

Umowa przewiduje maksymalną wysokość kary umownej w kwocie 2.300.000 PLN.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar.

Zobowiązanie Bastion do objęcia akcji Spółki i wniesienia wkładów na ich pokrycie jest uzależnione od spełnienia następujących warunków zawieszających:

- zawiązanie spółki BluePocket S.A. wraz z przeniesieniem na nią niebędnych aktywów służących realizacji celu umowy,

- podjęcie czynności mających na celu podniesienie kapitału akcyjnego Spółki,

- ustanowienia zastawu na akcjach na rzecz Inwestora.

Jeżeli Warunki Zawieszające nie zostaną spełnione do dnia 30 czerwca 2014 roku, Inwestor będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa uznana została za znaczącą, z uwagi na określoną w niej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, a także z uwagi na fakt, że zdaniem Zarządu LSI będzie miała istotny wpływ na osiągniecie zakładanych celów strategicznych oraz przyszłych wyników finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §9 w zw. z §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-30Grzegorz SiewieraPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »