Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej

Raport bieżący nr 115/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie w dniu

24 sierpnia 2011roku do spółki WAMAG S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej znaczącej umowy.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na 11.08.2011r. są: WAMAG S.A. w Wałbrzychu - Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach - Zamawiający.

Przedmiotem powyższej umowy jest: "Dostawa klatek dla górniczych wyciągów szybowych oraz elementów klatek i skipów".

Wartość umowy: 612.000,00 zł netto.

Termin realizacji umowy: do 170 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zamówienia,złożonego przez Zamawiającego określającego ilość i miejsce dostawy.

Kary umowne wg. kryteriów RMF: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %

niezrealizowanej wartości umowy brutto , gdy Zamawiajacy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które

odpowiada Wykonawca, w tym za brak wymaganych umową aktualnych dokumentów, o których mowa w § 6 ust.3 umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto , w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego odszkodowań uzupełniających ,jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku - 1.344.750 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 185.470 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 114/2011 z dnia 23.08.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2010 z dnia 28.09.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »