Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej - raport 133

Raport bieżący nr 133/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o

podpisaniu w dniu 16.09.2011 przez Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach (spółka pośrednio

zależna od Emitenta) umowy z Katowickim Holdingiem S.A. z siedzibą w Katowicach.Stronami przedmiotowej umowy z dnia 02.09.2011r. są : ZEG S.A. - Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. - Zamawiajacy.

Reklama

Przedmiotem umowy jest " Dostawa do kopalń KHW S.A. czujników prędkości, temperatury,cisnienia,poziomu i przepływu cieczy,przepływu powietrza,spietrzenia urobku oraz czujników zblizeniowych."

Wartość umowy wynosi 1.400.000,00 PLN netto + VAT.

Termin realizacji określony w umowie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kary umowne wg. kryteriów RMF: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %

niezrealizowanej wartości umowy brutto , gdy Zamawiajacy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które

odpowiada Wykonawca,w tym za brak wymaganych umową aktualnych Certyfikatów i świadectw. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto , w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego ,jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody.

Inne istotne warunki umowy :

"Jakiekolwiek prawa wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, w tym wierzytelności z tytułu wykonania umowy nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to pisemnej zgody zamawiającego. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi tylko i wyłącznie przez zamawiającego bezpośrednio na rzecz wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do wykonawcy, pod groźbą kar umownych wysokości:

a) w wysokości 20 tys. zł za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku,co nie narusza prawa zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

b) jeżeli łączna kwota praw wykonawcy z umowy, przeniesionych na rzecz osób trzecich przekroczy 300.000,00 zł -

25 tys. zł kary za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku,co nie narusza prawa zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

c) jeżeli łączna kwota praw wykonawcy z umowy, przeniesionych na rzecz osób trzecich przekroczy 600.000,00 zł -

35 tys. zł kary za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku,co nie narusza prawa zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

d) jeżeli łączna kwota praw wykonawcy z umowy przeniesionych na rzecz osób trzecich przekroczy 1.000.000,00 zł -

100 tys. zł kary za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku,co nie narusza prawa zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej".

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu półrocznego PSr 2011 - 1.343.572 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 291.955 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 129/2011 z dnia 12.09.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »