Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej - raport 134

Raport bieżący nr 134/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o

wpływie w dniu 21.09.2011 do spółki "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z dnia 06.09.2011r. z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" . Stronami przedmiotowej umowy są : KGHM Polska Miedź S.A. - Zamawiający oraz jako Wykonawca : WAMAG S.A. - Lider i PPHU WAREX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zabudowa przenośników taśmowych celem przedłużenia przenośników taśmowych L-232 w upadowej F-100 dla Oddziału G-63.

Reklama

Wartość umowy wynosi 1.550.000,00 PLN netto + VAT. Termin realizacji określony w umowie: do 31.12.2011r.

Kary umowne (wg.kryteriów RMF):

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy ,

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,w wysokości 10%

wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy ,

2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,w wysokości 10%

wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy. Jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych,Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu półrocznego PSr 2011 - 1.343.572 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 266.167 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 7/2011 z dnia 31.01.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 7/2011 z dnia 31.01.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »